Anna Kryvenko – Veľká ilúzia

Kino Úsmev, Podzemie 28.4.2023 o 18.00

Fikčná filmová prednáška o hľadaní geografického stredu Európy

Anna Kryvenko nám počas svojej fikčnej filmovej prednášky – Veľká ilúzia priblíži jej výskum zaoberajúci sa hľadaním geografického stredu Európy. Detektívny a ironický príbeh o znovunájdených archívnych záberoch z 90.tych rokov, ktoré boli natočené na Slovensku nám dajú nový, všetko meniaci pohľad, na dejiny Strednej Európy od pádu Berlínskeho múru po dnešok.

Geografický stred Európy je hypotetický bod, ktorý závisí od definícii konkrétnych hraníc a je daný predovšetkým metódami jeho výpočtu a tým, či sú do krajných bodov Európy zahrnuté napríklad aj odľahlé ostrovy. Na hľadanie tohto mýtického bodu sa pozrieme ako na pokus o pochopenie koloniálneho spôsobu nazerania na svet.

Spor o to, kde sa nachádza stred Európy, vzniká kvôli konvenčnosti a nejednoznačnosti hraníc tejto časti sveta, najmä na juhu a východe. Stred Európy nájdeme v krajinách, ktoré sa väčšinou ocitajú na okraji geopolitického života, ako sú – Ukrajina, Bielorusko, Litva, ale aj Slovensko.

Anna Kryvenko je vizuálna umelkyňa a filmová režisérka z Ukrajiny, ktorá je absolventkou Centra audiovizuálních studií na Filmové a televizní fakultě na FAMU v Prahe. Annina umelecká prax sa pohybuje v hraničnom pásme medzi hybridnou kinematografiou a súčasným umením určeným k vystaveniu v galérii. Všetky jej diela súvisia s témami ako sú domov, Ukrajina, vojna či revolúcie v kybernetickom priestore. To všetko je spojené jedným pohľadom na svet skrze pamäť, či už historickú alebo tú osobnú.

Tento pobyt je podporovaný z programu Kreatívna Európa. Rezidenčný program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Rezidencia je organizovaná v spolupráci s Meet Factory v Českej republike, hablarenarte: v Španielsku a Visual Culture Research Center na Ukrajine.