Ana Gabelaia (GE)

Residency: Jún 2019

Ana Gabelaia je gruzínska kurátorka, ktorá svoje magisterské štúdium ukončila v roku 2015 na Katedre teórie súčasného umenia Štátnej akadémie umení v Tbilisi.

V roku 2014 bola zakladajúcou členkou Curator Lab-u a v rámci rozsiahleho výskumného projektu Video Art Lab. spoluorganizovala výstavný a publikačný projekt zameraný na propagáciu fenoménu pohyblivého obrazu. V tom istom roku pripravila spoločne s Irene Grillo výstavu Echolot v rámci programu AIR BINZ39 Foundation v Zürichu. Po návrate do Gruzínska sa zúčastnila Medzinárodného festivalu súčasného umenia na počesť bratov Zdanevichovcov.

Od roku 2016 pracuje ako kurátorka pre Propaganda.network. V jej portfóliu nájdete mnoho samostatných a skupinových výstav, ktoré realizovala v spolupráci s nezávislými profesionálnymi umelcami a inštitúciami (napr. príprava samostatných pavilónov v rámci spolupráce s Architektonickým bienále Tbilisi 2018 a Oxygen_Tbilisi No Fair).

Jedným z hlavných cieľov súčasného umenia by podľa Any mala byť potreba  poukázať na politické a sociálne problémy. Práve preto často pracuje na projektoch, ktoré konfrontujú tieto otázky na národnej a medzinárodnej úrovni.

V súčasnosti sa venuje druhému ročníku Oxygen_Tbilisi No Fair, po ktorom nasledujú ďalšie menšie/väčšie projekty.

Do Košíc pricestuje na jednomesačnú rezidenciu, aby spoznávala súčasnú umeleckú scénu na Slovensku. Výsledkom vlastného výskumu bude výstavný projekt realizovaný v roku 2020.

Rezidenčný program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Pobyt ďalej podporilo Creative Industry Košice. Rezidenčný pobyt je organizovaný v spolupráci so State Silk Museum v Tbilisi.