Ahmad BaBa – Unknown Reverberations

Šopa Gallery / Košice Artist in Residence, Hlavná 40, Košice 28.9.2022 o 19.00

“Unknown Reverberations  أصداء مجهولة ” je performance vo forme promenády, založená na postmigračnom pohľade na queerness vo vzťahu k arabskej* identite(y). Ahmad BَaBَa vás prevedie cestou medzi rôznymi časovými a priestorovými dimenziami „queer“ existencie: neviditeľná minulosť zahŕňajúca lingvistické, sociálne, kultúrne a náboženské prvky do erotických, sexuálnych a „nenormatívnych“ diskurzov z klasických arabských* rukopisov. Do skreslenej súčasnosti, ktorá spochybňuje hegemóniu západných naratívov o arabsko-islamských sexuálnych a rodových identitách, pýtajúc sa, prečo sa od nás očakáva, že sa identifikujeme s „queerness“, ktoré sme nemali silu vytvoriť? Smerom k predstave utopickej budúcnosti, ktorá obsahuje viac otázok ako ponúkaných odpovedí.

Ahmad BaBa je libanonský vizuálny a perfomatívny umelec pôsobiaci v Berlíne, ktorého práca je zakorenená v kritickej interdisciplinarite a antiopresívnych praktikách. Ahmad má skúsenosti s muzickým umením a v súčasnosti študuje tanečnú a pohybovú terapiu na magisterskom stupni so zameraním na rozvoj telesných, umeleckých a terapeutických procesov. 

Jeho vizualizácie približujú identitu z kritickej a kolektívnej archivárskej perspektívy, ktorá sa točí okolo chápania queerness vo vzťahu k mnohovrstevnému Arabovi* Moslimská identita(y). 

Rezidenčný program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fond na podporu umenia je hlavným partnerom tohto projektu.

Projekt ďalej podporilo aj Mesto Košice