Tomoko Hojo (JPN)

Residency: Október - November 2018

Tomoko Hojo je interdisciplinárna umelkyňa a výskumníčka pracujúca v oblasti experimentálnej hudby a sound-artu, ktorá sa v mesiaci október a november zúčastní rezidencie v rámci projektu K.A.I.R. Košice Artist in Residence. Prostredníctvom skúseností predvádzania historických avantgardných hudobných diel  skúmajú jej súčasné práce zvukové site-specific diela s odkazom na archívne materiály, terénne nahrávky a príbehy. V rámci oblastí experimentálnej hudby a sound-artu, majú práce Tomoko Hojo rôzne formy, ako kompozícia, predstavenia založené na partitúrach alebo improvizácii, inštalácie a akademický výskum. Počas tejto rezidencie, Tomoko plánuje pokračovať v prebiehajúcom projekte, v ktorom využíva archívne materiály, najmä fotografie. Otázkou je “ako môžu tieto archívy znieť?” Archív odzrkadľuje silu ľudí, ktorí tieto materiály zhromaždili, a často hlasy, najmä tie ženské, boli ignorované. Hoci sa archív zdá byť objektívnym záznamom, vždy tu existuje subjektívna voľba. Rovnaké veci by sa mohli využiť aj pri dokumentácii performance. Vždy existuje nerovnováha štruktúry moci medzi udalosťami a ich dokumentáciou. Zatiaľ čo predstavenie sa považuje za “pôvodné / autentické”, jeho dokumenty sú druhoradé. Ako môžeme hravým spôsobom zmeniť tento vzťah? Vychádzajúc z výskumu o slovenskom hudobnom skladateľovi a výtvarníkovi Milanovi Adamčiakovi autorka vytvorí kolaboratívne performancie založené na archívnych fotografiách alebo efemérach s návrhnom alternatívneho naratívu. Prostredníctvom výskumu, diskusie, premýšľania si Hojo predstaví tie ignorované momenty a dá im nový dych. Dokumenty tohto predstavenia budú opäť zdokumentované rôznymi spôsobmi a budú fungovať ako kritika pôvodného archívu a jeho nevyváženej štruktúry moci.

Rezidenčný program z verejných zdrojov podporil Fond na Podporu Umenia. Pobyt ďalej podporilo mesto Košice a Creative Industry Košice. Rezidenčný pobyt je organizovaný v spolupráci s Youkobo Art Space.