Zuzana Kakalíková (SK)

Residency: September 2018

Zuzana Kakalíková bola vybratá, aby sa zúčastnila rezidenčného pobytu v poľskom meste Vroclav. Narodila sa v Bratislave a po štúdiách na Akadémí Umení v Banskej Bystrici a VŠMU v Bratislave v obore herectvo sa rozhodla rozšíriť svoje vzdelanie na škole Scuola Dimitri vo Švajčiarsku. Práve tu sa stretla so svojim dlhoročným spolupracovníkom a partnerom Guillaumarcom Froidevaux, s ktorým v roku 2007 založili skupinu Compagnie TDU. Z ich spolupráce vzniklo niekoľko predstaveni, ktoré boli prezentované v krajinách ako Švajčiarsko, Slovensko, Anglicko, Luxembursko, Francúzsko, Nemecko, Poľsko, Česká Republika a India. V roku 2010 sa Zuzana stala súčasťou skupiny Studio Matejka v Grotowskom Inštitúte vo Vroclave. Jej stretnutie a spolupráca s Romeom Castelluccim v roku 2013 na Bienale Venezia otvorilo pre Zuzanu novú oblasť záujmu. Vo svojej tvorbe sa snaží klásť otázky ohľadne pozície žien v spoločnosti/vo vzťahoch. Centrom jej záujmu je performer a jeho telo, jeho schopnosť fyzicky komunikovať, jeho schopnosť byť súčasťou obrazu/celku, stratiť sa a opäť vyjsť na povrch.

https://www.compagnietdu.com/

Rezidenčný program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Pobyt ďalej podporilo mesto Košice a Creative Industry Košice. Rezidencia je organizovaná v spolupráci s AIR Wro ako súčasť Culture Zone Wrocław.