Zahájenie nového medzinárodného projektu HYDRA PACE

Na konci minulého roka sme zahájili nový projekt v spolupráci s Galériou DobraVaga a Ramallah Municipality pod názvom HYDRA PACE.

Hydra PACE – Platforma pre umeleckú spoluprácu a výmenu je spolupráca troch partnerov zo Slovinska, Palestíny a Slovenska s cieľom vytvoriť rastúcu sieť existujúcich a nových medzinárodných rezidenčných umeleckých programov pre etablovaných a začínajúcich umelcov.

Počas programu Hydra PACE v roku 2021 vycestuje 6 umelcov do 3 rôznych krajín na dvojmesačné rezidenčné pobyty. Účasťou na networkingu, komunikačných a vzdelávacích činnostiach budú spolu s partnermi posúvať ďalej cenné know-how miestnemu a medzinárodnému publiku.

Viac informácií o výzve a kritériách výberu nájdete tu – Hydra PACE OPEN CALL for Palestinian, Slovakian, and Slovenian Artists.

Projekt je podporovaný Nadáciou Anny Lindhovej a koná sa od decembra 2020 do augusta 2021.