Tijana Radenković (RS)

Residency: Február - Marec 2021

Tijana Radenković je vizuálna umelkyňa, pochádzajúca zo Srbska, ktorá v súčasnosti žije na Slovensku v Bratislave. Jej tvorba je priesečníkom identity, tela, systémov biologického života a súčasných zbierok (wunderkammer). Záujmy Tijany Radenković sú zamerané na skúmanie identity, problematizáciu, funkciu a vnímanie ľudského tela, krásy a ideálov.

Jej hlavný záujem o skúmanie vzťahov medzi slovami a ich záznamom je založený na fenoméne ľudského tela a jeho ideále. Pomocou rôznych metód ako sú archivácia, apropriácia či iné vedecké metódy, experimentuje a zameriava sa primárne na proces výskumu. V súčasnosti ukončuje doktorandské štúdium na Fakulte výtvarných umení v Belehrade pod vedením profesora PhD Zorana Todorovića.

Projekt EDEN immortal place, ktorý bude skúmať počas rezidencie K.A.I.R, je logickým pokračovaním jej doterajšieho výskumu v otázkach týkajúcich sa identity, solidarity či v určitom zmysle stability. Projekt sa opiera o fenomén „Biofílie“, tento pojem prvýkrát použil psychológ Erich Fromm a ďalej ho rozvinul americký biológ Edward O. Wilson, ktorý poukázal na dôsledky odlúčenia sa od prírody. Autorka sa snaží o rekonštrukciu ideálneho miesta, Rajskej záhrady, predstavujúcu nesmrteľnosť, utópiu postavenú na mytológii, no zároveň je pokusom o rekonštrukciu spoločnosti – je reflexiou rozkladajúcich sa systémov, ktorých svedkami sme boli v minulosti, súčasnosti a nevyhnutnej budúcnosti.

Rezidenčný program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom tohto projektu. Rezidencia Tijany Radenković bola podporená aj Fondom na podporu národnostných menšín.