Sanja Andelković (RS)

Residency: Marec - Apríl 2020 - Košice, Slovakia

Sanja Anđelković je umelkyňa pôsobiaca v Novom Sade (RS) a okrem vizuálneho umenia sa zaoberá analýzou textov. Svoj výskum zameriava na oblasť dokumentárnej (beletristickej) praxe, v rámci ktorej uvažuje nad jej postavením v systéme rodových, politických, spoločenských rolí alebo traumatickými momentmi vlastnej minulosti. Prostredníctvom skúmania významu domova v rôznych kontextoch, či už historických, geografických, sociálnych alebo cez optiku prírodných katastrof, sa snaží pochopiť skratky vzájomného prepojenia rôznych druhov ekológií. Autorka sa nevyjadruje v jednom špecifickom médiu, ale ak je to možné, snaží sa do svojej umeleckej praxe vniesť prvky humoru.

Anđelković je v súčasnosti študentkou magisterského štúdia v ateliéri Nových médií (Akadémia výtvarných umení, Novi Sad, Srbsko) s ambíciou uskutočniť výskum k plánovanej dizertačnej práci vo Viedni (Inštitút výtvarného umenia a Inštitút teórie umenia a kultúrnych štúdií, Viedeň). Na základe doterajších skúseností, kedy mala možnosť pracovať s ďalšími umelcami a osobnosťami z rôznych odborov, uprednostňuje spoluprácu pred samostatnými prezentáciami v galériách. Autorka sa aktívne zúčastnila mnohých projektov a výstav vo svojom regióne, ale aj za jeho hranicami, vrátane Blízkeho východu. V roku 2015 bola medzi tými, ktorí čakali na príchod utečencov na chorvátsko-maďarských hraniciach. Počas utečeneckej krízy pôsobila ako dobrovoľníčka a nedávno dostala príležitosť skúmať ekológiu rakoviny v rámci umeleckej rezidencie organizovanej pod záštitou British Council, BIOS a ATOLYE.

Rezidencia je organizovaná v spolupráci s programom Plants AiR organizácie Novi Sad 2021. Rezidenčný program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.