Samuel Velebný (SVK)

Residency: August - September 2019

Samuel Velebný je multimediálny výtvarný umelec žijúci v Košiciach, ktorý sa v rámci spolupráce projektu K.A.I.R. Košice Artist in Residence a Nazar Voitovich Art Residence zúčastní na rezidenčnom pobyte na Ukrajine. Vyštudoval architektúru na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach a Interaction Design na Glasgow School of Art a Time-based and Interactive Media na Kunstuniversität Linz. Je členom kolektívu Natreto a Street Art Communication a okrem iného sa podieľal na vytvorení viacerých monumentálnych malieb v interiéroch aj v exteriéroch.

Ako člen kolektívu galérie VUNU sa stará o vizuálnu komunikáciu a produkciu výstav. Momentálne dokončuje štúdium nových médií v Košiciach, kde kombinuje priestorové konštrukcie a štúdie s maľbou, grafikou a digitálnymi mediálnymi inštaláciami. Tematicky sa zaoberá rôznymi aspektami mestského priestoru, vizualizáciou dát, vzťahom medzi vedou, technológiami, spoločnosťou a životným prostredím. 

Rezidenčný program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Pobyt ďalej podporilo Creative Industry Košice. Rezidenčný pobyt je organizovaný v spolupráci s Nazar Voitovich Art Residence.