Robert Gabris (SVK)

Residency: Apríl - Máj 2020

Robert Gabris, súčasný vizuálny umelec žijúci už niekoľko rokov v zahraničí (Viedeň), reprezentuje špecifickú odnož súčasných tvorcov, ktorí sa úspešne etablovali za hranicami rodnej krajiny v zmysle prezentačných, trhových a inštitucionálnych aktivít. 

“Vo svojej praxi som si vyvinul svoj vlastný štýl, ako realizovať myšlienky v skutočnom meradle. Každý pobyt je časovo obmedzený a okolnosti sú zakaždým úplne iné a nové. To je dôvod, prečo počas rezidencie nikdy nerozviniem celú myšlienku.

Zameriavam sa takmer vždy na témy týkajúce sa politiky tela, fluidity identity a pohlavia. Kritický diskurz mojej práce týkajúci sa mojich životopisných príbehov rozprávaných prácou s telom demonštruje neustály záujem odolávať systematickému vylúčeniu.

Mojou myšlienkou je hľadať nové možnosti a materiály, ktoré by som doma vo Viedni asi nikdy nenašiel. Veľmi rád sa venujem experimentom, hravému rozvíjaniu nových svetov a realít. Pre mňa je najdôležitejšie učiť sa a vymieňať si skúsenosti s ostatnými ľuďmi.

Výsledok môjho posledného pobytu môžete vidieť vo Villa Romana vo Florencii, kde som sa snažil napodobniť život hmyzu. Tento hravý proces sa stal veľmi silným politickým diskurzom o predchádzajúcom antropologickom výskume s cieľom homogenizovať menšinové skupiny.

Tvrdím, že toto je to jediné, čo po rokoch hľadania odkazu na tému rómskeho odboja nájdem. Moja identita nemá významné etnologické atribúty a dištancujem sa od predchádzajúcich antropologických výskumov.

Neemigrujem, neasimilujem sa, neintegrujem sa. Ak chcete zistiť moje odtlačky prstov, musíte prejsť mojou Insectopiou.

V rámci rezidencie by som chcel pokračovať v mojej sérii „Insektológia v mojom tele“ a prostredníctvom môjho tela a média kreslenia zistiť, kde sú hranice sebaprezentácie a demonštratívnych akcií proti normatívnemu mysleniu spoločnosti.“

Robert Gabris vyštudoval Vysokú školu múzických umení v Bratislave a ukončil magisterské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení vo Viedni. Vystavoval samostatne a aj skupinovo v Rakúsku, Lotyšsku, Nemecku, Francúzsku, Kanade, na Slovensku, v Maďarsku alebo vo Švédsku, aktívne sa zúčastnil sa rezidenčných pobytov v Taliansku, Číne, Švédsku alebo Poľsku.

Rezidenčný program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom tohto projektu.