OPEN STUDIOS NIGHT: BORDERLINE OFFENSIVE

Radi by sme vás pozvali na špeciálne vydanie Open Studios Night, počas ktorého budete mať možnosť spoznať rezidenčných umelcov z trojročného projektu Borderline Offensive (2017-2020), ktoré sa uskutoční 26.6.201819.00 v priestoroch Šopa Gallery (Hlavná 40). Skupina štyroch umelcov – Peter Kočiš, Sytze Schalk, PROTA a Khaled Jarrar predstavia seba, myšlienku projektu a porozprávajú sa s vami o rôznych témach ako napríklad o problémoch migrácie, o interkultúrnom konflikte a ako to celé prepojiť s umením a humorom.

http://www.borderlineoffensive.eu/about/

Peter Kočiš  je spoluzakladateľom a členom divadla NA PERÓNE, v ktorom pôsobí ako herec a režisér. Od roku 2003 učí herectvo na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča v Košiciach.

http://www.naperone.sk/

Sytze Schalk je oceňovaný holandský dramatik, (sociálny) herný dizajnér a producent transmedie a taktiež pôsobí ako učiteľ a výskumník naratívneho dizajnu na Utrechtskej škole umenia.

PROTA (Dragan Protic) je spoluzakladateľom skupiny ŠKART, založenej v roku 1990 na Fakulte Architektúry v Belehrade, ktorá spochybňuje hranaté formy poézie, architektúry, grafického dizajnu, vydavateľstva, hudby, performancie, alternatívneho vzdelávania a sociálneho aktivizmu.

www.skart.rs
https://www.facebook.com/neprakticnezene/

Khaled Jarrar je multidisciplinárny palestínsky umelec, ktorý skúma vplyv moderných bojov o moc na bežných občanoch a jeho odvážne, niekedy kontroverzné projekty často zahŕňajú rôzne médiá, ako sú fotografie, videá a inštalácie.

http://www.ayyamgallery.com/artists/khaled-jarrar

Projekt je podporený z grantovej schémy Creative Europe, ďalej projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Västra Götaland Region. V Košiciach projekt organizuje Creative Industry Košice v spolupráci s K.A.I.R. Košice Artist in Residence.


We would like to invite you to the special edition of Open Studios Night on which you will have a great opportunity to meet the residency artist from the three-year project Borderline Offensive (2017-2020) on the 26th of June at 7 p.m. in the space of Šopa Gallery (Hlavná 40). The group of four artists – Peter Kočiš, Sytze Schalk, PROTA and Khaled Jarrar will introduce themselves, share with you the idea behind the project and talk with you about different topics such as issues of migration, intercultural conflict and how to connect it with art and humor.

http://www.borderlineoffensive.eu/about/

Peter Kočiš is a co-founder and a member of a theater NA PERÓNE, in which he works as an actor and director. Since 2003 he has been teaching acting at Jozef Adamovič Conservatory in Košice.

http://www.naperone.sk/

Sytze Schalk is an award-winning Dutch playwright, (social) game designer, transmedia content producer and also a teacher and researcher in narrative design at the Utrecht School of Arts.

PROTA (Dragan Protic) is a co-founder of the ŠKART group, founded in 1990 at Architecture Faculty in Belgrade which is questioning edged forms of poetry, architecture, graphic design, publishing, music, performance, alternative education and social activism.

www.skart.rs
https://www.facebook.com/neprakticnezene/

Khaled Jarrar is a multidisciplinary Palestinian artist who explores the impact of modern-day power struggles on ordinary citizens and his bold, sometimes controversial projects often include various media such as photography, videos, and installations.

http://www.ayyamgallery.com/artists/khaled-jarrar

The project is supported by Creative Europe, using public funding by Slovak Arts Council and Västra Götaland Region. In Košice, the project is organized by Creative Industry Košice in cooperation with K.A.I.R. Košice Artist in Residence.