Otvorená výzva: Po stopách Kala Danta

Deadline: 12. apríl 2021

Rezidenčný projekt otvorený pre 2 individuálnych umelcov alebo umelecké dvojice v Košiciach.

Dátum rezidencie: august – september 2021
Termín na podanie prihlášok: 12. apríl 2021

Projekt z iniciatívy KAIR Košice Artist in Residence, tranzit.sk a Ota Hudeca, realizovaný v spolupráci s ETP Slovakia, prepája umelcov z miestnych rómskych komunít s cieľom poskytnúť priestor na vzájomnú inšpiráciu, zdieľanie poznatkov, rozvoj dôvery, tvorivosti a predstavivosti. Ponúka a overuje povzbudzujúcu silu umenia, jeho potenciál upevňovať sebaobraz Rómov a rozširovať obzory nerómskeho obyvateľstva búraním predsudkov a stereotypov, ktoré sú stále prítomné v mentalite väčšinovej populácie. Projekt je pomenovaný podľa hlavnej postavy rómskej tradičnej rozprávky, Kala Danta, chlapca, ktorý cestuje po mnohých svetoch poháňaný smädom po poznaní.

Od vybraných rezidenčných umelcov sa očakáva, že vypracujú projekt, do ktorého zapoja členov miestnych rómskych komunít participatívnym spôsobom. Výstupom z projektu bude výsledok tvorivej, kolektívnej práce umelca a členov rómskej komunity. V Košiciach je sústredená najväčšia rómska komunita na Slovensku. Jej časť žije na sídlisku Luník 9, najväčšej rómskej štvrti (v strednej Európe), lenže mnoho košických Rómov je roztrúsených po meste a v okolitých oblastiach. V širšom centre Košíc pôsobí niekoľko komunitných centier, niektoré z nich (ETP, Saleziáni, Komunitné centrum MČ L9) sa nachádzajú na Luníku 9. Rómovia z Košíc a okolia sú aktívni v divadle, hudbe, vzdelávaní, jazykovede, politike alebo spoločenských otázkach. Košice sú takisto domovom jedného z mála rómskych divadiel (uznávaného na medzinárodnej úrovni) so stálou scénou a vlastným orchestrom (Romathan). Neďaleko Košíc, v Prešove, pôsobí Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry, ktorého funkciou je dokumentovať a poskytovať prístup k rómskemu kultúrnemu dedičstvu v digitálnej forme. Podľa konceptu a potrieb kolaboratívneho projektu organizátori sprostredkujú kontakty medzi umelcom na rezidencii a príslušnými komunitami.

Proces spolupráce môže pozostávať zo série konceptuálne definovaných workshopov alebo môžu účastníci spoločne navrhnúť/realizovať umelecké dielo či časti umeleckého diela, kombinovať tieto možnosti alebo navrhnúť iné spôsoby spolupráce. Podľa typu projektu a možností budú organizátori pracovať na jeho distribúcii cez miestne a regionálne kanály.

Pokiaľ to rozpočet dovolí, vybraný umelec na rezidencii bude pozvaný pred začiatkom rezidencie na krátky výskumný pobyt.

Projekt je navrhnutý pre dvoch umelcov, ktorí budú na mieste pracovať v rovnakom čase rezidencie. Spolupráca medzi nimi je žiaduca, minimálne na úrovni komunikácie a zdieľania skúseností. Ak sa umelcom podarí spoločne spolupracovať s miestnou rómskou komunitou, zvýši to pridanú hodnotu projektu.

Projekt je pripravený pre umelcov, ktorí pôsobia v rámci oblastí vizuálneho umenia, performance, divadla a hudby. Znalosť slovenského a/alebo českého jazyka je povinná.

 

Žiadame uchádzačov otvorenej výzvy, aby predložili online:

–      Text v rozsahu max. 5000 znakov, vrátane motivačného listu a všeobecného popisu projektu, ktorý chcú realizovať počas rezidencie

–      Portfólio a životopis alebo odkaz na svoju webovú stránku

 

PRE PRIHLÁSENIE SA NA REZIDENCIU, VYPLŇTE TENTO ONLINE FORMULÁR 

 

Čo v rámci rezidencie ponúkame?

      2-mesačný pobyt počas augusta – septembra 2021

      Ubytovanie: spoločný byt s ďalším umelcom na rezidencii, samostatné spálne

      Pracovný priestor v centre Košíc

     V prípade potreby pracovný priestor na Luníku IX zabezpečený v spolupráci s ETP Slovensko 

      Umelecký honorár pre každého umelca:700€ mesačne

      Cestovné náklady pre každého umelca do výšky 150€ 

      Produkčné náklady do výšky 700€ pre každého umelca

      Poradenstvo: kurátorská a produkčná asistencia

 

Čo očakávame od umelca na rezidencii:

Všetci umelci na rezidencii by sa mali prezentovať miestnej verejnosti aspoň trikrát. Konkrétne formáty verejných podujatí sa prediskutujú počas rezidencie s hostiteľskou organizáciou:

      Večer otvorených ateliérov Open Studios Night, na ktorom sa predstavia miestnemu publiku.

      Jedna individuálna prezentácia alebo workshop počas rezidencie.

      Záverečná prezentácia/výstava na konci rezidencie.

 

Partneri

K.A.I.R.Košice Artist in Residence

K.A.I.R.Košice Artist in Residence je medzinárodný rezidenčný program pre umelcov z celého sveta a všetkých umeleckých disciplín a spôsobov vyjadrenia. K.A.I.R. sa sústreďuje na nadväzovanie medzinárodnej spolupráce medzi slovenskými a zahraničnými umelcami a umeleckými organizáciami. Od roku 2011 majú umelci možnosť pracovať v jedinečnom inšpiratívnom prostredí Košíc, kde realizujú umelecké projekty, spolupracujú s čulou miestnou umeleckou scénou a prezentujú sa miestnej aj celonárodnej verejnosti. K.A.I.R.Košice Artist in Residence takisto poskytuje príležitosti slovenským umelcom cestovať na rezidencie v rámci spolupráce s partnermi projektu.

www.kair.sk

 

tranzit.sk

tranzit.sk je organizácia pre súčasné umenie, ktorá pôsobí v Bratislave od roku 2002.Je súčasťou tranzit.org, siete podobných iniciatív, ktoré pracujú nezávisle v Rakúsku, Českej republike, Maďarsku a Rumunsku. tranzit.sk sa zameriava na sociálnu funkciu umenia a témy ako napríklad zastupovanie menšín, kolektívna prax, mestská ekológia, alternatívne vzdelávanie a podmienky umeleckej tvorby. Jeho interdisciplinárny program zahŕňa výstavy, prednášky, diskusie, čitateľské skupiny, workshopy a publikačnú činnosť. V roku 2019 vydal trazit.sk knihu Neviditeľné múzeum / Invisible Museum / Nadikhuno muzeumos, ktorá skúma význam založenia Múzea rómskej kultúry na Slovensku.

sk.tranzit.org

 

Oto Hudec

Oto Hudec (1981) je slovenský multimediálny umelec. Jeho participatívne, sociálne a environmentálne práce reagujú často na konkrétne miesta v Portugalsku, na Kapverdoch, v Južnej Kórei, Španielsku, USA alebo na Slovensku. Oto Hudec ukončil doktorandské štúdium na VŠVU v Bratislave a učí na Fakulte umení TU v Košiciach. Je reprezentovaný Gandy gallery. Vystavoval v Kunsthalle Duesseldorf, Rotor gallery Graz, Vienna Contemporary (2019), tranzit.sk Bratislava (2018), Freiraum 21, Museums Quartier, Viedeň (2017), Centre Pompidou, Paríž, De Appel, Amsterdam, Kunsthalle Bratislava (2016) aj v Slovenskej národnej galérii (2014). V spolupráci s Danielou Krajčovou založil v roku 2013 Projekt Karavan dokumentárny a participatívny umelecký projekt s rómskymi komunitami na Slovensku.V roku 2012 bol finalistom Ceny Oskára Čepana.

https://fishisflying.blogspot.com

 

ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj

Poslaním organizácie je podpora regionálneho rozvoja, ochrana životného prostredia a pomoc v rozvoji sociálneho, ekonomického, vzdelávacieho a kultúrneho potenciálu jednotlivcov, organizácií a komunít s dôrazom na znevýhodnené regióny, spoločensky znevýhodnené skupiny a etnické menšiny. V súčasnosti organizácia pôsobí v troch lokalitách – v Starej Ľubovni, vo Veľkej Ide a v Košiciach. V komunitnom centre na košickom sídlisku Luník IX od roku 2017 realizuje ETP Slovensko aktivity zamerané na vzdelávanie a podporu obyvateľov všetkých vekových kategórií. V spolupráci s umelcami a organizáciami sa uskutočnilo niekoľko participatívnych umeleckých projektov – napr. divadelné workshopy (DAT/N.Y.2018, 2020), Arteterapeutické dielne (Karin Andrášiková, 2018), Sochy Hrdinov (Oto Hudec 2018), Logo L9 (Igor Kupec 2018), Workshop k projektu Karavan – Potulná galéria Nomad Space (Daniela Krajčová, Oto Hudec 2019), Workshop bábkového divadla (Škart Prota 2019), Únik 9 – Escape Game (Igor Kupec, Samuel Velebný 2020). V súčasnosti prebieha online spolupráca s módnou návrhárkou Zuzanou Zmatekovou v rámci projektu Amenge.

www.etp.sk

 

Kontakt:

Zuzana Kotiková, KAIR projektová manažérka
email: zuzana.kotikova@kair.sk
tel. č.: +421 915 078 489

Rezidenčný program KAIR z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit.