Nóra Szabó (HU)

Residency: Júl - September 2023

Nóra Szabó je maďarská umelkyňa pocházajúca z Debrecínu, ktorá v súčasnosti je na doktorandskom štúdiu na Maďarskej univerzite výtvarných umení v Budapešti. Szabó sa zameriava na zobrazenie ľudského tela v kontexte technologického pokroku a spája tradičné techniky, ako je odlievanie zo sadry s digitálnymi médiami, ako je napríklad 3D tlač. Jej umenie odráža hybridnú povahu našej súčasnej existencie, v ktorej sa prelínajú umelé technológie a organické prvky. Prostredníctvom kompozícií, ktoré podnecujú k zamysleniu, Szabó spochybňuje konvenčné predstavy o ľudskom vyobrazení a vyzýva divákov, aby sa zamysleli nad vyvíjajúcim sa vzťahom medzi človekom a technológiou.


Počas trojmesačnej rezidencie sa plánuje zaoberať transformáciou nášho pohľadu na technológie. Túto tému, bohatú na zvraty, by chcela priblížiť prostredníctvom zmien, ktoré sa udiali v 50. rokoch 20. storočia. Kľúčovým momentom v interakcii medzi vedou a umením je vedecký posun v druhej polovici 20. storočia, ktorý mal veľmi silný vplyv na umenie. Prostredníctvom vzniku organickej architektúry, vzostupu biomimetiky v oblasti vedy a rastúceho záujmu o nové materiály a stavebné techniky, poháňané túžbou po udržateľnom životnom prostredí, organické formy vtrhli do oblasti výtvarného umenia. Biomorfný prístup nahradil niekdajšie mechanistické navrhovanie foriem, a to najmä v oblasti futuristického stvárnenia foriem.

Trojmesačná rezidencia je organizovaná v spolupráci s Budapest Gallery.
Rezidenčný program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom tohto projektu.

 

Titulná fotografia – Nóra Szabó: „Areopolis“ – séria fotografií, variabilné rozmery, 2021