Nastya Didenko (UA)

Residency: Júl - August 2022

Nastya Didenko (*1994) je ukrajinská umelkyňa žijúca a tvoriaca v Kyjeve. Vo svojej umeleckej praxi sa venuje témam postavenia umelcov v spoločnosti, prehodnocovania postsovietskych traum a neistoty. Tieto tézy vyjadruje prostredníctvom média maľby, inštalácie a fotografie.

V roku 2017 ukončila svoje štúdium v ateliéri maľby v NAOMA (National Academy of Fine Arts and Architecture). Od roku 2016 je spoluzakladateľkou umeleckého priestoru Hlebzawod. V roku 2016 začala pracovať ako fotografka výtvarného umenia a produktových zátiší, čo ovplyvnilo jej následnú tvorivú činnosť a fotografia sa stala jednou z jej hlavných vyjadrovacích médií . Je tiež finalistkou MUHi Art Prize 2021.

Rezidenčný program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom tohto projektu. Tento projekt podporilo aj Mesto Košice.