Krystyna Melnyk (UA)

Residency: Apríl - Jún 2022

Krystyna Melnyk (UA) je umelkyňa, žijúca a tvoriaca v Kyjeve, zaoberajúca sa maľbou, ktorú vyštudovala na Národnej akadémii umení a architektúry (2019).

V tvorbe Krystyny Melnyk dominuje figuratívnosť a telesnosť, prostredníctvom ktorých rozvíja hlavne sakrálne témy. Zaujíma sa o motív bolesti a hrôzy, ktoré majú častokrát spojitosť s kresťanským výjavom Ukrižovania, tela odsúdeného na utrpenie. Rovnako sa zameriava na možnosť prežívania posvätného zážitku, zaoberá sa empatiou voči človeku, ktorej hlavnou črtou je schopnosť povzniesť sa nad city.

Rezidenčný program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom tohto projektu. Tento projekt podporilo aj Mesto Košice.