Julia Vergazova (RU)

Residency: Október - November 2021

Julia Vergazova, vizuálna umelkyňa a kurátorka pochádzajúca z Moskvy, momentálne pôsobiaca v Düsseldorfe, bude pracovať na svojom mediaartovom diele počas rezidencie, ktorú organizujeme v spolupráci s Creative Industry Košice v rámci festivalu Art & Tech Days.

Vzdelanie získala na Kolínskej akadémii mediálnych umení, Moskovskej umeleckej škole Rodchenka, Medzinárodnej letnej akadémii výtvarných umení v Salzburgu a Moskovskej škole súčasného umenia. Julia bola nominovaná na Kuryokhinovu cenu a bola členkou rezidenčného programu umelcov v rámci kultúrnej výmeny Moskva-Düsseldorf.

Počas svojej rezidencie bude pracovať na mediálnom diele na tému Human Responsibility. Dotkne sa v nej Gaiovej hypotézy, podľa ktorej je naša Zem jedným veľkým superorganizmom, pričom vrchná vrstva – pôda, je to, čo umožňuje existenciu ostatným formám života na planéte. Jej finálny projekt, na ktorom bude paralelne spolupracovať s Nikolayom Ulyanovom, bude odprezentovaný na festivale Art & Tech Days v novembri 2021.

Rezidenčný program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Pobyt je organizovaný v spolupráci s Creative Industry Košice v rámci UNESCO Creative City of media arts. Tento projekt podporilo aj Mesto Košice.