Judit Lilla Molnár (HU)

Residency: Marec - Máj 2019

Judit Lilla Molnár je maďarská umelkyňa, pracujúca a žijúca v Budapešti, ktorá od marca strávi 3 mesiace v našom KAIR ateliéri. V 2015 ukončila svoje štúdium na Katedre maľby v ateliéri Imreho Buktu na Maďarskej univerzite umenia a aktívne vystavuje už od roku 2012. Svoje práce vystavovala na mnohých sólo aj skupinových výstavách v Maďarsku a zahraničí (Rakúsko, Nemecko, Estónsko, Južná Kórea, Rumunsko). V posledných 2 rokoch získala rezidenčné štipendiá v Estónsku a v Rakúsku, ďalej získala 2-krát Amadeus Small-Art Scholarship v roku 2012 a 2014 a štipendium Maďarskej Republiky v 2014. V roku 2016 sa dostala do užšieho výberu na Award of Modern.

Judit pri svojej práci využíva široké spektrum umeleckých postupov, avšak ako médium preferuje inštaláciu. Jej záujem je motivovaný konceptuálnym umením, ktoré kriticky pozoruje. Podľa Judit je prítomnosť osobného tónu v diele okrem posolstva, či už skrytého alebo priameho, kľúčová. V súčasnosti sa zaujíma o to, ako vyjadriť osobnú existenciu, konkrétne zameriavajúc sa na problémy mladej generácie. Ako hovorí: “Zistila som, že v dnešnom svete majú mnohí ľudia pocit, že sa ocitli v pasci očakávaní a majú zviazané ruky. To je dôvod, prečo chcem vytvoriť umelecké diela, ktoré dokážu vyjadriť napätie, ktoré je spôsobené sociálnymi obmedzeniami a rýchlosťou nášho sveta.”

https://www.works.io/judit-lilla-molnar

Rezidenčný program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Pobyt ďalej podporilo Creative Industry Košice.