Jiří Suchánek – SOIL CHOIR v.0.1

Kasárne Kulturpark, Košice 26.8. 2019 / 18.00 – 21.00 hod.

/poly/interaktívna zvuková inštalácia

Pozývame vás pred Kasárne Kulturpark, kde na vybetónovanej platforme budete mať jedinečnú možnosť prostredníctvom vašich zmyslov – zraku a sluchu zažiť poly/interaktívnu zvukovú inštaláciu, na ktorej pracoval český audiovizuálny umelec, hudobník, multimediálny experimentátor a vývojár, Jiří Suchánek počas svojej dvojmesačnej rezidencie v rámci projektu K.A.I.R. Košice Artist in Residence.

Témy: ambivalencia, technológia a príroda, prepojenosť techno-bio-spoločnosti, rozporuplnosť riešenia, spev hliny, hlas nepočutého, sonifikácia vlhkosti, čas

Princíp: Tri senzory merajú vlhkosť v metrovom stĺpci hliny. Získané dáta riadia rýchlosť pulzovania digitálne generovaného zvuku, ktorý znie z každého objektu. Hlinené objekty sú štyri. Vzniká tak dvanásťhlasný polyrytmus, ktorý sa mení v závislosti na zmenách vlhkosti pôdy. Hudobný čas sa odohráva v inom meradle, ako je bežné. Zmeny sa dejú v rámci dní, týždňov, mesiacov…

Interakcia skrze prírodu.

Materiál: hlina, oceľ, plexisklo, kapacitné senzory, Bela, Supercollider

Inštaláciu budete môcť vidieť a dozvedieť sa o nej viac aj počas komentovanej prehliadky s autorom počas otvorenia výstavy Karolíny Kohoutkovej v stredu, 28.8.2019 o 18.00 hod. v Šopa Gallery na Hlavnej 40. Inštalácia bude v galérii prístupná počas otváracích hodín od 16.00-18.00 do piatku 30.8.2019.

Jiří Suchánek (1979) sa systematicky venuje tvorbe permanentných audiovizuálnych inštalácií, ktoré často umiestňuje do netradičných prírodných priestorov. To mu okrem iného umožňuje skúmať trvanlivosť elektronických médií v zložitejších klimatických podmienkach a hľadať spôsoby (de)synchronizácie zvuku a svetla. Pre svoje svetelné, kinetické, robotické inštalácie komponuje hudbu a vyvíja vlastný software. Študoval v ateliéri video-multimédiá-performance pod vedením Keiko Sei a Petra Rónaia na Fakulte výtvarných umení na ČVUT v Brne. Neskôr absolvoval niekoľko workshopov a študijných pobytov, napríklad CTM MusicMakersHacklab 2014, Timet (Giardino Sonoro de la Limonaia), STEIM (Orientation workshop). Je členom Inštitútu Sonológie v Haagu a od roku 2009 pôsobí ako asistent na Katedre audiovizuálnych technológií na Fakulte výtvarných umení v Brne, kde vyučuje zvukovú tvorbu a dejiny sound artu. V súčasnosti pracuje aj na svojej dizertačnej práci „Sonifikácia a estetika mapovania dát“ ako doktorand na Janáčkovej akadémii múzických umení.

http://www.jiri-suchanek.net/en/

Rezidenčný program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Pobyt ďalej podporilo Creative Industry Košice a Mesto Košice.