Ivana Čavić – Day (1) 48

Šopa Gallery, Hlavná 40, Košice 27. 6. 2018 o 19.00 hod.

Ivana Čavić – Day (1) 48
Otvorenie výstavy: 27. 6. 2018 o 19.00 hod.
Trvanie výstavy: 28. 6. — 13. 7. 2018
Otváracie hodiny: PO — PIA, 16.00 — 18.00
Šopa Gallery, Hlavná 40, Košice

Ivana Čavić patrí do nastupujúcej generácie srbských vizuálnych umelcov. Výstavný projekt Day (1) 48 je vizuálnou esejou, v ktorej autorka prostredníctvom fotografie a inštalácie spája dokument s fikciou a skúma hranicu medzi súkromným a verejným. Vďaka spolupráci s lokálnymi umelcami navštívila počas svojej dvojmesačnej rezidencie niekoľko ateliérov, mala možnosť nahliadnuť do ich súkromného sveta, skúmať rôzne prístupy uvažovania a umelecké postupy. Výsledkom sú fotografie, ktoré neportrétujú umelca a nedokumentujú ani jeho diela, ale zaznamenávajú proces jeho tvorby, nástroje a materiály, to, čím sa obklopuje a čo v konečnom dôsledku vytvára jedinečný charakter daného miesta. Ivana Čavić uvažuje nad vzťahom medzi umelcom a ateliérom a samotnou výslednou (re)prezentáciou diel v priestore, v ktorom sa nachádzame. Zámerne stiera alebo zahmlieva hranicu medzi týmito dvoma svetmi – medzi súkromným a verejným, medzi ateliérom a výstavným priestorom galérie.

Ivana Čavić v súčasnosti študuje fotografiu na Akadémii umení v Novom Sade. Jej práca je založená na výskume, pričom sa často pohráva s fotografickými a textovými naratívmi, ktoré vyvolávajú diskusiu o rôznych typoch čítania osobnej histórie a spomienok. Ivana v minulosti participovala na množstve individuálnych a skupinových výstav a medzinárodných projektoch.

Rezidencia je organizovaná v spolupráci s programom Plants AiR organizácie Novi Sad 2021. Rezidenčný program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Pobyt ďalej podporilo mesto Košice a Creative Industry Košice.