Ezgi Yakın (TUR)

Residency: September - Október 2019

Ezgi Yakın (*1988) je umelkyňa, spisovateľka a akademička, pochádzajúca z Turecka, ktorá ukončila svoje štúdium v roku 2015 na Katedre maľby univerzity Dokuz Eylül. Následne nastúpila na doktorandské štúdium a pracuje ako výskumná asistentka. Počas štúdia sa zúčastnila mnohých skupinových výstav, ako napríklad Young Fresh Different 9 (Zilberman Gallery, İstanbul, 2018), projekt Atopos (projekt Versus Art, İstanbul, 2018), Camus Here (Centrum súčasného umenia K2, Izmir, 2017), Afiyet Olsun (12th Survival/ Arttransparent, Wroclaw, 2014), Footnotes (LOTTE, Stuttgart, 2013), … with all the changes that loomed far behind the horizon… (Marsistanbul Artist Run Space, İstanbul, 2013).

Jej fluidné, jemné a prchavé obrazy bez špecifického umiestnenia prechádzajú metamorfózou, opúšťajú realitu a preskupujú sa na svojom povrchu. Hybridné formy pozastavením architektonickej a organickej štruktúry vzbudzujú  záujem, no zároveň majú tendenciu narúšať stabilnú charakteristiku obrazu. Umelkyňa si osvojuje obrazotvorný jazyk, v ktorom využíva niektoré prístupy charakteristické pre surrealizmus, avšak udržiava odstup od prirovnania hmotného sveta k tomu abstraktnému a používa poetickú silu ženského estetického ukotvenia na poli fantázie.

Svet obrazov, ktorý Yakın vytvára, čerpá z procesu, interaguje s kolektívnym podvedomím a skúma prvky vlastného ja. V zmysle beznádeje spôsobenej každodennými problémami a racionálneho pohľadu, obrazy neodrážajú vonkajší svet, ale nepriamo s ním súvisia a stretávajú sa s okolím ako výstupy subjektívnej fantázie. Človek sa na ne môže pozerať ako na niečo, čo vzniká od daného momentu k ničomu, čím získavajú utopistický tvar ako ambivalentné imaginárne zlomky. Citujúc Ernsta Blocha, aby vysvetlila, o čo tu vlastne ide, je nerozhodné hľadanie „ešte neuvedomeného“.

Rezidenčný program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Pobyt ďalej podporilo Creative Industry Košice a mesto Košice. Rezidencia je organizovaná v spolupráci Hayy Open Space.