Erik Vilím (SVK)

Residency: Máj 2019

Erik Vilím je slovenský teoretik a kurátor, ktorý v rámci projektu KAIR Košice Artist in Residence strávi mesiac na rezidenčnom pobyte v State Silk Museum v Tbilisi, hlavnom meste Gruzínska.

V roku 2017 absolvoval magisterské štúdium na Inštitúte literárnej a umeleckej komunikácie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde v súčasnosti pracuje na svojej dizertačnej práci s názvom Kontemplatívne aspekty prejavu vo výtvarnom umení. Už počas štúdia sa podieľal na príprave mnohých samostatných a skupinových výstav, a zároveň pracoval ako asistent pre Zahorian & Van Espen Gallery. V roku 2018 zrealizoval v Banskej Štiavnici spoločne s Máriou Janušovou kurátorský projekt #OK XII. Trienále malého objektu a kresby. Pre Kunsthalle Bratislava v súčasnosti organizuje formát s názvom Talking Art Heads, na ktorý pozýva mladých umelcov, aby odprezentovali svoju tvorbu.

#OK XII. TRIENNIAL OF SMALL OBJECT AND DRAWING Realization year: 2018, FOTO: Ján Kekeli

Na titulnej fotke je výstava Jaroslava Kyšu – WE SEE OBJECTS AROUND US BECAUSE OF THE LIGHT THEY CREATE realizovaná v roku 2018, ktorej kurátorom bol Erik Vilím. Foto: Rui Pignatelli.

Rezidenčný program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.