Duo Krolikowski Art (UA)

Residency: Marec - Apríl 2019

Duo Krolikowski Art tvoria Alexander a Alexandra Krolikowski, Bonnie a Clyde sveta umenia,  ktorí neustále prekonávajú univerzálne zákony a dávajú svetu nové výzvy. Prácu tohto dua popisuje súčasná filozofia ako ako metamodernistické umenie –  ironické a naivné, romantické a koncepčné zároveň. Krolikowski ako médium zvyčajne využívajú inštaláciu, nové médiá a performance. Taktiež robia výskum ohľadom súčasného vizuálneho umenia, najmä sa zmameriavajú na fotografiu a píšu kritiky venované najnovšej filozofii a súčasnému umeniu. Krolikovsky Art okrem toho prednáša o hľadaní nových kultúrnych dominant v 21. storočí.

Alexandra Krolikowska (1990, Donetsk) je interdisciplinárna umelkyňa, ktorá sa zameriava na sociálno-psychologický aspekt moderného života. Krolikowska vyštudovala na Cherkasy State University a podložila svoju výskumnú prácu na báze arteterapie s využitím filmovej fotografie. Krolikowska našla inšpiráciu v  premenlivosti umenia a v dielach zaoberajúcich sa genderovou identitou, sexualitou, mladou kultúrou a módou.

Alexander Krolikowski (1982, Donetsk) je konceptuálny umelec vnímajúci umenie ako nástroj sociálnej zmeny, nástroj súčasných náboženských a politických štúdií a ako štúdium praktík informačnej vojny, nových médií a performance. Lektor, publicista a filozof, vyštudoval mediálne vedy na Inštitúte sociálneho vzdelania v Donecku. Inšpirovaný paradigmou metamodernej kultúrny, rozvíja túto kultúrnu teóriu v rámci témy post-pravdy, reklamy a verejného priestoru, novej úprimnosti a empatie.

http://krolikowskiart.tumblr.com

https://www.facebook.com/krolikowskiart

Práce dua boli vystavené v Mystetskyi Arsenal, IZOLYATSIA, Dymchuk gallery, Odessa Museum of Contemporary Art (Ukrajina), DOX (Praha, Česká Republika), Galata Rum Okulu (Istanbul, Turecko), Summer Gallery (Toronto, Kanada), Ukrainian House (Varšava Poľsko), Korea Foundation Gallery (Seoul, Kŕejska republika) a v ďalších.

Rezidenčný program z verejných zdrojov podporil Fond na Podporu Umenia. Pobyt ďalej podporilo Creative Industry Košice. Rezidenčný pobyt je organizovaný v spolupráci s Nazar Voitovich Art Residence.