Different kind of Heaven

Kino Úsmev, Košice 4.6.2020 o 18.00 a 19.00 hod.

Réžia, scenár, koncept: Sanja Anđelković

Cgi dizajn, animácia, kamera: Michal Plodek

Hudba a zvuk: Lav Kovač

Narácia: Ian Cassar- Choules, Mercedes Cassar-Choules, James Faulkner, Delphine Du Barry, Rosie Rara Avis

 

Filmová premiéra: 4.6.2020 / Kino Úsmev, Košice

Čas premietania: 18.00 a 19.00 hod.

Pozývame vás na premiéru krátkeho filmu, ktorý vznikal počas trojmesačnej rezidencie srbskej umelkyne Sanji Anđelković v rámci projektu K.A.I.R. Košice Artist in Residence a témy „Interconnectedness“, ktorá poukazuje na nutnosť súčasnej spoločnosti uvedomiť si jej previazanosť s prostredím za hranicou vlastného regiónu, štátu alebo národa, ale aj za hranicu ľudského druhu. Spolupráca a starostlivosť sú dôležité pri navrhovaní riešení veľkých problémov, akými je chudoba a zmena podnebia, ktorá ovplyvňuje biosféry prekračujúce národné hranice.

Different kind of Heaven je špekulatívnou fikciou odohrávajúcou sa v priestore počítačom generovaných obrazov, ktorá sa dotýka environmentálnych otázok a jemne prechádza obdobím technokracie. Dej filmu je zasadený do (post)pandemického rámca a nasleduje príbeh Aruma (zmijovca titánskeho), resp. toho, čo z neho ostalo…

Sanja Anđelković (*1991) je umelkyňa pôsobiaca v Novom Sade a okrem vizuálneho umenia sa zaoberá analýzou textov a svoj výskum zameriava na oblasť dokumentárnej (beletristickej) praxe, v rámci ktorej uvažuje nad jej postavením v systéme rodových, politických, spoločenských rolí alebo traumatickými momentmi vlastnej minulosti. Prostredníctvom skúmania významu domova v rôznych kontextoch, či už historických, geografických, sociálnych alebo cez optiku prírodných katastrof, sa snaží pochopiť skratky vzájomného prepojenia rôznych druhov ekológií. Autorka sa nevyjadruje v jednom špecifickom médiu, a ak je to možné, snaží sa do svojej umeleckej praxe vniesť prvky humoru.

Sanja Anđelković je v súčasnosti študentkou magisterského štúdia v ateliéri Nových médií (Akadémia výtvarných umení, Novi Sad, Srbsko) s ambíciou uskutočniť výskum k plánovanej dizertačnej práci vo Viedni (Inštitút výtvarného umenia a Inštitút teórie umenia a kultúrnych štúdií, Viedeň). Autorka sa aktívne zúčastnila mnohých projektov a výstav vo svojom regióne, ale aj za jeho hranicami, vrátane Blízkeho východu. V roku 2015 bola medzi tými, ktorí čakali na príchod utečencov na chorvátsko-maďarských hraniciach. Počas utečeneckej krízy pôsobila ako dobrovoľníčka a nedávno dostala príležitosť skúmať ekológiu rakoviny v rámci umeleckej rezidencie organizovanej pod záštitou British Council, BIOS a ATOLYE.

Rezidencia je organizovaná v spolupráci s programom Plants AiR organizácie Novi Sad 2021. Rezidenčný program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

Premiéru filmu sa podarilo zrealizovať vďaka spolupráci s Kinom Úsmev.