Denisa Slavkovská (SVK)

Residency: September - Október 2018

Denisa Slavkovská sa narodila v Poprade a vyštudovala na Fakulte umení Ateliér grafiky a experimentálnej tvorba pod vedením prof. PhDr. Petra Rónaia. Počas svojho štúdia absolvovala rôzne stáže v zahraničí aj na Slovensku, prvý rok druhého stupňa strávila na ASP v Krakove, kde inšpirovaná technikou litografie jemne transformovala svoje vyjadrovacie prvky a zaužívaný súbor symbolov. V  najnovších prácach sa sústreďuje na vnímanie a vyjadrovanie priestoru, pohybu, času a gestá. V nasledovnom projekte bude posúvať hranice maľby a zvuku v interakcii s divákom.

 

Denisa sa v Septembri zúčastní 6-týždennej rezidencie na Ukrajine, kedy prvý mesiac strávi v priestoroch NAZAR VOITOVYCH ART RESIDENCE v Travnene a zvyšok v Kyjeve, kde bude prezentovať svoju prácu a spoznávať lokálnych umelcov.

https://www.instagram.com/somdeniska/

Rezidenčný program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Pobyt ďalej podporilo mesto Košice a Creative Industry Košice.