Đejmi Hadrović (RS)

Residency: Jún - Júl 2021

Đejmi Hadrović je mediálna umelkyňa pôsobiaca v oblasti fotografie, videa, inštalácií a performance. Študovala filozofiu, kultúru a antropológiu, a magisterské štúdium zamerané na audiovizuálne orientované umenie na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Rakúsku. V roku 2017 sa stala doktorandkou na Akadémii výtvarných umení vo Viedni.

“Ako neoddeliteľná súčasť masovej kultúry dáva videoumenie hlas tým, ktorí sú marginalizovaní elitami a dominujú v reprodukcii identity. Keď sa tí z okraja spoločnosti prezentujú na obrazovke, vytvárajú diskurz proti dominantnej hegemónii v spoločnosti. Svetlana Slapšak, jedna z najvýznamnejších teoretikov zaoberajúcich sa rodovými štúdiami z bývalej Juhoslávie tvrdí, že „univerzálne vedomosti, v ktorých chýbajú hlasy žien, nemajú epistemologickú platnosť“. Preto chcem upriamiť pozornosť na prehliadanú situáciu žien, ktoré boli sexuálne zneužívané v posledných juhoslovanských vojnách a ktoré boli neskôr v povojnovom kultúrnom, sociálnom a politickom priestore neviditeľné.”

– Đejmi Hadrović

Rezidencia je organizovaná v rámci projektu HYDRA PACE – Platform for Artistic Collaboration and Exchange. Fond Anny Lindhovej a Európska Únia sú hlavnými partnermi projektu. Rezidenčný program KAIR Košice Artist in Residence z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.