Blanka Gyori (HU)

Residency: Júl - September 2018

Blanka Gyori (*1989) je maďarská umelkyňa z Budapešti, ktorej prácu ste mohli vidieť na viacerých výstavách – sólo aj skupinových. Svoje štúdium ukončila v roku 2015 na Katedre maľby na Maďarskej univerzite výtvarného umenia a väčšina jej prác sa zaoberá budovaním identity, časom a spomínaním. Blanka skúma vzťah medzi osobnou skúsenosťou a historickými alebo kultúrnymi fenoménmi. Zvyčajne tvorí inštalácie, ktoré majú vždy iný charakter a dané objekty tak vytvárajú vzájomnú súvislosť. Väčšinou kladie výrazne osobný a skutočný príbeh k metaforickým minimalistickým objektom. Taktiež špecifický priestor určuje kompozíciu, ktorá divákov vyzýva ku kontaktu s dielami.

Rezidenčný program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Pobyt ďalej podporilo mesto Košice a Creative Industry Košice.