Anna Raczyńska – Po búrke

Šopa Gallery, Hlavná 40, Košice 6. 6. 2018 o 19.00 hod.

Otvorenie výstavy: 6. 6. 2018 o 19.00 hod.
Trvanie výstavy: 7. 6. — 6. 7. 2018
Otváracie hodiny: PO — PIA, 16.00 — 18.00 hod.
Miesto konania: Šopa Gallery, Hlavná 40, Košice

Výstavný projekt Po búrke je výsledkom trojmesačnej rezidencie v rámci projektu KAIR Košice Artist in Residence. Autorka odkazuje na jeden z najpopulárnejších citátov: “After the Storm, the Sun will Shine” (“Po každej búrke raz vyjde slnko”). Táto krátka veta je metaforou na ťažké životné skúsenosti a situácie, ktoré sa striedajú s pozitívnym prežívaním a spoločne vytvárajú pomyselnú uzatvorenú slučku. Umelkyňa si pre svoje diela vyberá prvky z architektúry a urbánneho prostredia mesta, ale taktiež predmety, ktoré sú súčasťou priestoru galérie. Tak ako v predošlých prácach autorky, aj tu je prítomný silný element irónie.

Anna Raczynska (*1990, Poľsko) patrí k najmladšej generácii poľských umelcov. Vo svojich dielach pracuje so súčasným formálnym jazykom a čerpá z vizuálnej reality každodenného života. Napriek tomu jej objekty a inštalácie ignorujú väčšinu pravidiel prirodzenej podobnosti drastickým menením veľkosti, materiálu alebo kontextu. Anna Raczynska v roku 2015 ukončila štúdium na Akadémii umenia a dizajnu vo Vroclave a v rokoch 2016 — 2017 absolvovala rezidenčné pobyty v Holandsku a Francúzsku. V súčasnosti žije a pracuje v Lipsku.

http://annaraczynska.com/

Trojmesačný rezidenčný pobyt Anny Raczynskej je organizovaný v spolupráci s Goetheho inštutútom v Bratislave. Program galérie a rezidenčný program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Rezidenčný program ďalej podporili Creative Industry Košice a mesto Košice.