Anna Raczyńska & Ivana Čavić – Herbarium

Workshop 
12. 6. 2018 / 16.00 – 19.00 hod.
Šopa Gallery 
Hlavná 40, Košice

Pozývame vás na ďalší zo série workshopov, ktoré sme pripravili v spolupráci s organizáciou KAIR Košice Artist in Residence. Tentokrát budeme pod vedením Anny Raczyńskej (PL/GER) a Ivany Čavić (RS) pracovať s čerstvými rastlinami, ktoré použijeme ako umelecký materiál a vytvoríme dočasné plastiky.
Výsledné kvetinové diela uchováme prostredníctvom fotografickej dokumentácie. Z vybraných fotografií sa po workshope vyrobia pohľadnice, ktoré si účastníci budú môcť vziať.

Počet účastníkov je obmedzený, a preto je dôležité nahlásiť sa vopred mailom na: info@sopagallery.sk
Príspevok za workshop je 10 eur / os.
V cene je zahrnutý všetok potrebný materiál.

Po workšope bude prebiehať prezentácia Ivany Čavić, ktorá predstaví svoju tvorbu a projekt, na ktorom intenzívne pracuje v rámci dvojmesačného rezidenčného pobytu v rámci KAIR Košice Artist in Residence. Jeho finálnu podobu budete môcť vidieť na otvorení výstavy 20. júna o 19.00 hod. v priestoroch Šopa Gallery.

Na úplný záver sme si pre vás pripravili komentovanú prehliadku výstavou Po búrke s autorkou Annou Raczyńskou.

Rezidenčný program KAIR Kosice Artist in Residence a program tejto galérie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Rezidenčný pobyt Anny Raczyńskej je organizovaný v spolupráci s Goetheho inštutútom v Bratislave.
Rezidenčný pobyt Ivany Čavić sa uskutočnil v spolupráci s programom Plants AiR organizácie Novi Sad 2021.
Rezidencie ďalej podporilo mesto Košice a organizácia Creative Industry Košice.

__________________

Anna Raczyńska & Ivana Čavić – Herbarium

Workshop 
12. 6. 2018 / 4 – 7 p.m.
Šopa Gallery
Hlavná 40, Košice

We invite you for another workshop from the series which we have prepared in cooperation with KAIR Košice Artist in Residence. This time we will be under the guidance of Anna Raczyńska (PL/GER) and Ivana Čavić (RS) work with live plants which we will use as an artistic material and we will create temporary sculptures.
The resultant flower artworks we will keep through the photographic documentation. From the chosen photos after the workshop, the postcards will be made, which the participants then can take home.

The number of the participants is limited and that’s why it’s important to sign before the workshop on info@sopagallery.sk
The price of the workshop is 10 euros per person.
In the price, the material is included.

After the workshop, there will be a presentation by Ivana Čavić who is going to present her work and the project on which she is intensively working within the two-month residency stay within KAIR Košice Artist in Residence. You will be able to see its final version at the opening of the exhibition on the 20th of June in the space of Šopa Gallery.

In the end, we have prepared a commented tour of the exhibition Po Búrke created by Anna Raczyńska.

The residency program and the program of the gallery are supported using public funding by Slovak Arts Council. The residency stay is organized in cooperation with Goethe – Institut Bratislava. The residency stay of Ivana Čavić is organized in cooperation with the programme Plants AiR of the organization Novi Sad 2021. The residencies are then supported by Košice city and the organization Creative Industry Košice.