Anna Manankina (UA)

Residency: Marec - Apríl 2020 - Košice, Slovensko

Anna Manankina (* 1995) je ukrajinská interdisciplinárna umelkyňa pochádzajúca z Charkova, ktorá pracuje v oblasti digitálnych technológií s videom, zvukom, 3D-animáciou a tlačou s dôrazom na posthumanizmus a feministickú prax. Vo svojej práci sa venuje širokému spektru problémov: od geopolitických situácií, mocenských štruktúr až po čisto intímne oblasti života, ktoré sa zaoberajú témou násilia, rodovej identity, postavenia žien v umeleckom a sociálnom kontexte. Zároveň pracuje s technikami ručnej tlače, ako sú linoryt, lept, monotyp a tvorbou kníh.

„Väčšina mojich projektov začala krátkym odkazom na pieseň, na ktorú som nemohla zabudnúť. Alebo odkazom na knihu, ktorý som čítala na cestách. Snažím sa začleniť svoje vlastné pocity a sentimentálne zážitky do vzdialeného digitálneho sveta. Mediálne umenie som si vybrala preto, lebo mi poskytuje slobodu vytvoriť pohlcujúci priestor, ktorý absorbuje všetky tieto vlastnosti. Myslím na všetko, s čím sa človek stretáva vo „virtuálnej realite“ a aký vplyv majú tieto javy na konkrétnu sociálnu realitu. “

Manankina vyštudovala na Akadémiu dizajnu a umenia v Charkove. Bola finalistkou kultúrneho výmenného programu Exter, ktorý bol podporený Ukrajinským inštitútom a taktiež bola finalistkou Non-stop mediálneho bienále pre mladých umelcov. Okrem toho spolupracovala na projekte s galériou ROTOR v rakúskom Grazi a bola súčasťou rezidenčného programu REMAIN Trans-Media Academy Hellerau v Drážďanoch a poľskej rezidencie Fundacja ZPK v Lubline, NAWZAEM v Poznani. Študovala v rámci programu American Art Inubator v spolupráci s platformou Izoliatsya v Kyjeve. Spolupracovala s kurátorskou skupinou Mestskej galérie v Charkove. Jej diela boli vystavené vo Varšave, Lubline, Kyjeve, Charkove, Ľvove, Odese.

Rezidenčný program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Rezidencia je organizovaná v spolupráci s Nazar Voitovich Art Residence.