Amaia Molinet (ESP)

Residency: Máj - Jún 2023

Amaia Molinet (*1988) žije a pracuje v Bilbau v Španielsku a v Kluži v Rumunsku. Vo svojej umeleckej praxi sa venuje fotografii, v rámci ktorej sa zaoberá vzťahom medzi územím a identitou. Inými slovami tým, ako prostredie, v ktorom sa pohybujeme a žijeme, ovplyvňuje našu identitu. Symboliku a konotácie využíva ako základné umelecké prostriedky na spoznávanie našej reality z citového aj vnemového hľadiska. Veľký význam v jej tvorbe zohráva cestovanie a zachytávanie obrazov prostredníctvom médií ako fotografia a video. Je to spôsob vytvárania úzkych väzieb medzi ňou a daným prostredím a tiež prostriedok na hľadanie rovnováhy v rámci špecifickej povahy prostredia, s ktorým práve pracuje.

Je doktorandkou v odbore Výskumu umenia s dizertačným projektom “Photography and Territory; Multiple Events Crossed by Love”. Magisterské štúdium absolvovala v odbore súčasné, technologické a performatívne umenie. Bakalársky titul obhájila na Baskickej univerzite. Získala viacero grantov a ocenenií od organizácií ako Guggenheimovo múzeum, INJUVE španielskeho ministerstva kultúry, Eremuak a baskickej vlády, C arte C Madrid, Centro Huarte, Navarra Culture Department alebo BilbaoArte Foundation, realizovala site-specific projekty, výstavy a umelecké rezidencie v Západnej Sahare, na Islande, v Rakúsku, Rumunsku, Argentíne, Spojených štátoch, Francúzsku a Španielsku.

Tento pobyt je podporovaný z programu Kreatívna Európa. Rezidenčný program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Rezidencia je organizovaná v spolupráci s Meet Factory v Českej republike, hablarenarte: v Španielsku a Visual Culture Research Center na Ukrajine.