Ahmad BaBa (LEB)

Residency: September - Október

Ahmad BaBa je libanonský vizuálny a performatívny umelec pôsobiaci v Berlíne. Jeho práca je zakorenená v kritickej interdisciplinárnosti a antiopresívnych praktikách. Ahmad má skúsenosti s múzickým umením a v súčasnosti pracuje na získaní magisterského titulu z tanečnej a pohybovej terapie a  zameriava sa na rozvoj telesnených umeleckých a terapeutických procesov.

Keďže konvenčné pedagogiky týkajúce sa práce s telom reprodukujú systémový útlak v inštitúciách, pracuje proti vnímaniu účinku útlaku ako politických médií a komplexnosti, ktoré sa vymykajú „norme“. Ahmadova prax sa snaží centralizovať prežité skúsenosti ako hlavný prvok pre kolektívne transformácie prostredníctvom prístupov založených na rámci „my, pre nás“, prepisovania príbehov tiel prostredníctvom tanca a redefinovania útlaku(ov) súvisiacich s traumou. Predchádzajúce projekty a workshopy zahŕňajú „Rukopisy cudzích telies“, „Deconstructing Aesthetics of Embodiment“ a „QueЯevolutions.“ Jeho vizuálne predstavenia približujú identitu z kritickej a kolektívnej archivárskej perspektívy, ktorá sa točí okolo chápania queerness vo vzťahu k mnohovrstevnému Arabovi* Moslimská identita(y). To sa prejavilo v jeho práci „Ilk علق“, ktorá skúma, ako sa queerness stala formou kolonializmu, vymazávaním a homogenizáciou mnohých identít a spôsobov bytia, ktoré nemusia nevyhnutne zapadať pod „Queer “ ako zastrešujúci pojem.

Rezidenčný program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Fond na podporu umenia je hlavným partnerom tohto projektu.
Projekt ďalej podporilo aj Mesto Košice.