ROZCHYNENNIA (dissolution)

Events, Past

Vernisáž: 4.4. 2017, 19:00
Šopa Gallery, Hlavná 40, Košice

Výstava s názvom Rozchynennia (dissolution) je výsledkom dvojmesačného rezidenčného pobytu skupiny piatich umelcov z Užhorodu: Attila Hazhlinsky, Danylo Kovach, Elina Dakov, Erik Romanetc a Yaroslav Futymskyi. Ich projekt je snahou o opísanie a reflexiu vzťahu s novým mestom, ktoré pritiahlo ich pozornosť. V projekte umelci pracujú s otázkami:

Aké je počiatočné triedenie nového kontextu vybraného umelcom?
Čo v dostupnej viditeľnosti si získava ich najväčšiu pozornosť?
Ktoré oblasti sa stávajú dôležitými v čase dočasnej integrácie?

Rezidenčná výmena medzi K.A.I.R. Košice Artist in Residence a Cublo Art Center je súčasťou projektu Karpatskej nadácie Generation 2020. Do Užhorodu vycestovali: Ingrid Kepková, Dávid Hanko, Viktória Lengyelová, Martina Ráczová a Viliam Fedorko. Čo počas rezidencie zažívajú môžete sledovať na ich blogu https://5x2uzhorod.tumblr.com/

Projekt Generation 2020 je financovaný z Nórskych fondov a štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK08. Rezidencia je ďalej organizovaná s podporou a v spolupráci s Creative Industry Košice.


Opening: 4.4. 2017, 19:00
Šopa Gallery, Hlavná 40, Košice

The exhibition  ROZCHYNENNIA (dissolution) is the result of the two-months residency of the five artists fromnUzhgorod in Košice: Attila Hazhlinsky, Danylo Kovach, Elina Dakov, Erik Romanetc and Yaroslav Futymskyi. The project is an attempt to describe relationships with the new city, what grabbed their attention and (their) auto reflections. They work with the questions:

What is initial assortment of new context chosen by the artist?
What in assessable visibility draws attention the most?
Which areas become important in the time of temporary integration?

The residency exchange between K.A.I.R. Košice Artist in Residence and Cublo Art Center is the part of the project of Carpathian Foundation called Generation 2020. To Uzhgorod traveled: Ingrid Kepková, Dávid Hanko, Viktória Lengyelová, Martina Ráczová and Viliam Fedorko. What they experience during the residency you can find at the blog https://5x2uzhorod.tumblr.com/.

The project Generation 2020 has been funded by the Norway Grants and Slovak Republic in the SK08 Program Cross – border Cooperation. The residency is organized in cooperation and with the support of Creative Industry Košice.