Open Studios Night

Events, Past

V druhej polovici augusta pre vás organizujeme už druhý tohtoročný Open Studios Night. Tentokrát sa bude konať v areáli Kasárne/Kuturpark, medzi budovami Papa a Lima (v prípade dažďa sa presunieme dovnútra). Spoznáte našich umelcov, ktorí spôsobom sebe vlastným odprezentujú svoje prechádzajúce projekty i tie, na ktorých v rámci svojej rezidencie pracujú. Potom sa presunieme do štúdií, kde pracujú a tvoria, a kde vás bude čakať aj malé občerstvenie.

Umelci vás tiež pozývajú zúčastniť sa interaktívneho a pohlcujúceho diela; začíname v „detskej zoo“ v Kulturparku presne o 19:30!

Teší sa vás zostava:

gethan&myles (IR, ENG) – https://www.kair.sk/gethanmyles-ir-eng/

Ana Tsimintia (GE) – https://www.kair.sk/ana-tsimintia-ge/

Lisa Premke (GER) – https://www.kair.sk/lisa-premke-ger/of

Matěj Al-Ali (CZ) – https://www.kair.sk/matej-al-ali-cz/

Tilmann Mayer-Faje (NL) – https://www.kair.sk/tilmann-meyer-faje-nl/

Vidíme sa 20. Augusta o 18:00 v areáli Kasárne/Kulturpark!
____________________________________________________________________________
In the second half of August, we organise already second Open Studios Night this year for you. This time it will take place in the areal of Kasárne/Kulturpark, between buildings Papa and Lima (in case it rains we will move inside). You will get to know our artists who will creatively present their previous projects along with the ones they work on during thier residencies in Košice. Then we will move to studios where they work and create, and where we will have a little refreshment.

The artists also invite you to participate in an interactive, immersive, ephemeral artwork; starting in Kulturpark petting zoo 19h30, sharp.

Line-up of the evening:

gethan&myles (IR, ENG) – https://www.kair.sk/gethanmyles-ir-eng/

Ana Tsimintia (GE) – https://www.kair.sk/ana-tsimintia-ge/

Lisa Premke (GER) – https://www.kair.sk/lisa-premke
ger/of

Matěj Al-Ali (CZ) – https://www.kair.sk/matej-al-ali-cz/

Tilmann Mayer-Faje (NL) – https://www.kair.sk/tilmann-meyer-faje-nl/

See you on August 20th at 18:00 in the areal of Kasárne/Kulturpark!