Open Call U.S. Steel

Košice 2013 v spolupráci so spoločnosťou U. S. Steel Košice, s.r.o. vyzývajú umelcov k účasti na spoločnom projekte. Vybraný umelec bude mať možnosť podieľať sa na procese dotvárania brandingu spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o.

Projekt

Cieľom celého projektu je podporiť pozitívnu zmenu, tvorivosť bežných zamestnancov, ale aj vedúcich pracovníkov a zvyšovať mieru inovácií ako na strane organizácie, tak aj na strane umelca. Úlohou umelca bude vytvoriť v spolupráci s organizáciou špecifický umelecký projekt, na ktorom budú spolu počas šiestich mesiacov pracovať. Pomocou projektu by mali nájsť netradičné formy riešenia problémov, ktoré spolu s organizáciou vopred zadefinujú.

Koho hľadáme

Hľadáme komunikatívnych, flexibilných a otvorených umelcov, ktorých inšpiruje práca s ľuďmi, vzhľadom na to, že na tvorbe sa budú spolupodieľať zamestnanci organizácie. Nemala by im chýbať ani správna dávka sebareflexie a analytické schopnosti, aby dokázali vyhodnotiť situáciu a okolie. Pre umelca bude toto netradičné spojenie priestorom na získane nových skúseností, podnetov a inšpirácie pre ďalšiu tvorbu. Môže túto šancu využiť aj na získanie spätnej väzby na svoju doterajšiu tvorbu, získanie pohľadu „tretej strany“ a nadhľadu na vlastnú tvorbu. Budete pracovať s ľuďmi z nového prostredia a získate znalosti o organizačnej štruktúre a tímovej spolupráci.

Umelec, ktorý bude šesť mesiacov spolupracovať so spoločnosťou U.S. Steel Košice bude mať možnosť prispieť svojimi nápadmi ku kreatívnemu odkomunikovaniu zmien, ktoré sa v podniku dejú, či už je to smerom k verejnosti alebo vo vnútri spoločnosti.

 

U. S. Steel Košice, s.r.o.

Spoločnosť U. S. Steel Košice vznikla v roku 2000 ako súčasť U. S. Steel Corporation so sídlom v Pittsburghu, PA, v USA. Spracováva vstupné suroviny, vyrába surové železo, následne oceľ a z nej ploché valcované výrobky, špirálovo zvárané rúry a panelové radiátory. Zameriava sa na výrobky s pridanou hodnotou, ktoré sa uplatňujú v automobilovom, obalovom, potravinárskom ako aj elektrotechnickom priemysle. Prichádza na trh s typmi a akosťami ocelí, ktoré vyhovujú svojimi vysokopevnostnými vlastnosťami najvyšším požiadavkám, a zároveň zodpovedajú environmentálnym štandardom. Na najvyššiu priečku U. S. Steel kladie bezpečnosť pri práci a službu zákazníkom. Výrobky sú dodávané včas a zákazníkovi je poskytované poradenstvo pri ich ďalšom spracovaní. Spoločnosť U. S. Steel svojimi aktivitami ovplyvňuje celý región. Dáva prácu tisícom ľudí, pomáha nemocniciam, školám, detským domovom, kultúrnym inštitúciám, športovým klubom a mnohým neziskovým organizáciám. Má Štipendijný program pre talentovaných vysokoškolských študentov, program Tvoja šanca hrať pre talentovaných malých športovcov, či program Rovnosť príležitostí pre lokálnu rómsku komunitu. Do pomoci pre región sa zapájajú aj samotní zamestnanci prostredníctvom grantového programu Spoločne pre región. Na projekt dobrovoľníckych dní U. S. Steel pre Košice sa prihlásilo viac než 500 zamestnancov. O celkovom dianí v závode informujú zamestnancov podnikové noviny Oceľ východu.

Časové obdobie: 2 mesiace
Časová náročnosť:  2 dni v týždni
Umelcovi hradíme: 705 eur mesačne + 500€ preplatenie materiálov na tvorbu diela

Čo požadujeme:

Portfólio v maximálnom rozsahu 20 strán
Motivačný list
Životopis

Deadline pre zasielanie prihlášok je 15.2.2015
Začiatok projektu je 1.3.2015

Prihlásiť sa môžete vyplnením formulára alebo prípadné otázky zasielajte na zuzana.kotikova@kosice2013.sk