Kategória: Closed call

Deadline: 22 April 2019

Open Call for Media Art Residency in Creative City Košice

Košice – the Creative City of Media Arts offers media artists a two-month stay in Košice in autumn 2019. The residency is organized by the NGO Creative Industry Košice – a focal point of UNESCO Creative City of Media Arts, and K.A.I.R. Košice Artist in Residence.   About Košice – UNESCO Creative City of Media […]

Open Call for Slovak Artists: Residency in Pilsen.

Program OPEN A.i.R. pod záštitou Plzeň 2015 ve spolupráci s K.A.I.R. Košice Artist in Residence vyhlašuje otevřenou výzvu pro slovenské umělce: Umělecký rezidenční pobyt v Plzni Termín rezidence: duben– květen 2016 (2 měsíce) Počet rezidentů: 1 Profil rezidenta: slovenský umělec, který žije a pracuje na Slovensku. Hledáme umělce věnujícího se produktovému designu, architektuře, či sochařství. Umělec […]

Open Call Plzeň

Scroll down for English info Plzeň 2015 v spolupráci s Košice 2013 vyhlasuje otvorenú výzvu pre umelcov zo Slovenska. Termín rezidencie: október – november 2015 Profil rezidenta: Slovenský umelec, ktorý žije a pracuje na Slovensku. Hľadáme umelcov venujúcich sa výtvarnému umeniu, fotografii, videu, dizajnu, site- specific inštaláciám, ale aj sound artu, hudbe a ich presahom. Umelec by mal mať záujem vo […]

Open Call U.S. Steel

Košice 2013 v spolupráci so spoločnosťou U. S. Steel Košice, s.r.o. vyzývajú umelcov k účasti na spoločnom projekte. Vybraný umelec bude mať možnosť podieľať sa na procese dotvárania brandingu spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. Projekt Cieľom celého projektu je podporiť pozitívnu zmenu, tvorivosť bežných zamestnancov, ale aj vedúcich pracovníkov a zvyšovať mieru inovácií ako na strane organizácie, tak […]

Open Call for Czech Artists

Program OPEN A.i.R. pod záštitou Plzeň 2015 v spolupráci s K.A.I.R. Košice Artist in Residence vyhlasuje otvorenú výzvu pre českých umelcov:  Umelecký rezidenčný pobyt v Košiciach Termín rezidencie: marec – apríl 2015 Počet rezidentov: 1 Profil rezidenta: hľadáme umelca, ktorý sa venuje, alebo má záujem sa venovať téme verejného priestoru, či už vo forme umeleckých inštalácií, […]

Open Call T-Systems Slovakia

Košice 2013 v spolupráci s T-Systems Slovakia vyzývajú umelcov k účasti na spoločnom projekte. Umelci zo Slovenska budú mať možnosť svojou prácou priamo zasiahnuť do fungovania prosperujúcej organizácie.   Projekt Cieľom celého projektu je podporiť pozitívnu zmenu, tvorivosť bežných zamestnancov, ale aj vedúcich pracovníkov a zvyšovať mieru inovácií ako na strane organzácie, tak aj na strane umelca. Úlohou umelca […]