Open Call T-Systems Slovakia

Košice 2013 v spolupráci s T-Systems Slovakia vyzývajú umelcov k účasti na spoločnom projekte. Umelci zo Slovenska budú mať možnosť svojou prácou priamo zasiahnuť do fungovania prosperujúcej organizácie.

 

Projekt

Cieľom celého projektu je podporiť pozitívnu zmenu, tvorivosť bežných zamestnancov, ale aj vedúcich pracovníkov a zvyšovať mieru inovácií ako na strane organzácie, tak aj na strane umelca. Úlohou umelca bude vytvoriť v spolupráci s organizáciou špecifický umelecký projekt, na ktrom budú spolu počas troch mesiacov pracovať. Pomocou projektu by mali nájsť netradičné formy riešenia problémov, ktoré spolu s organizáciou vopred zadefinujú.

 

Koho hľadáme

Hľadáme komunikatívnych, flexibilných a otvorených umelcov, ktorých inšpiruje práca s ľuďmi, vzhľadom na to, že na tvorbe sa budú spolupodieľať zamestnanci organizácie. Nemala by im chýbať ani správna dávka sebareflexie a analytické schopnosti, aby dokázali vyhodnotiť situáciu a okolie. Pre umelca bude toto netradičné spojenie priestorom na získane nových skúseností, podnetov a inšpirácie pre ďalšiu tvorbu. Môže túto šancu využiť aj na získanie spätnej väzby na svoju doterajšiu tvorbu, získanie pohľadu „tretej strany“ a nadhľadu na vlastnú tvorbu. Budete pracovať s ľuďmi z nového prostredia a získate znalosti o organizačnej štruktúre a tímovej spolupráci.

 

T-Systems Slovakia

T-Systems Slovakia pôsobí od roku 2006 v oblasti informačných a komunikačných technológií. Služby poskytuje viac ako 700 zákazníkom – významným korporáciám z celého sveta. Spoločnosť sa aktívne venuje vzdelávaniu svojich zamestnancov, študentov a absolventov stredných a vysokých škôl, ale aj žiakov základných škôl a vedie špeciálny vzdelávací projekt pre seniorov s názvom AjTy Senior. T-Systems Slovakia je zakladajúcim členom združenia Košice IT Valley, ktorého cieľom je vytvárať predpoklady a vhodné podmienky pre rozvoj priemyslu informačných a komunikačných technológií na území východného Slovenska. V máji 2010, v spolupráci s Karpatskou nadáciou spoločnosť vyhlásila prvý Program štipendií T-Systems Slovakia pre študentov vysokých škôl z východného Slovenska. Je spoluzakladateľom združenia Koalície 2013+, ktorá vznikla v roku 2010 za účelom podpory projektu Košice 2013 – Európske hlavné mesto kultúry. Podporuje projekty mimovládnych organizácií, ktoré sú iniciované zamestnancami firmy. Cieľom je vytvárať príležitosti pre zamestnancov na vykonávanie svojich tvorivých a inovatívnych nápadov a zároveň prispievať k rozvoju komunít na východnom Slovensku prostredníctvom vzdelávacích aktivít, ochrany životného prostredia a rozvoja voľnočasových aktivít.

 

Časové obdobie: september – november 2014
Časová náročnosť: 3 dni v týždni
Umelcovi hradíme: honorár 300€ mesačne,  preplatenie materiálových nákladov
Hľadáme umelcov zo všetkých oblastí 

 

Prihláška musí obsahovať 3 súbory vo FORMÁTE PDF.:

Portfólio
Životopis
Motivačný list

Deadline: 30.6. 2014
Prihlášky a prípadné otázky zasielajte na zuzana.kotikova@kosice2013.sk