Open Call Plzeň

(scroll down for info in English)

Plzeň 2015 v spolupráci s Košice 2013 vyhlasuje otvorenú výzvu pre umelcov zo Slovenska: Umelecký rezidenčný pobyt v Plzni.

Dátum rezidencie: September – November 2014

Počet účastníkov rezidencie: 1

Téma: verejný priestor

Prihlášky obsahujúce štruktúrovaný životopis, portfólio a motivačný list (v češtine, slovenčine alebo angličtine) zasielajte do 7. Júla 2014 na adresu: Tereza Svášová, svaskova@plzen2015.cz. Rezidentov vyberie odborná porota do 18. Júla 2014.

Cieľ a téma rezidencie:

Vytvorenie site-specific projektu, ktorý sa bude týkať verejného priestoru.  Nadviazanie spolupráce medzi košickými a plzenskými umelcami. Rezidencia bude ukončená verejným predstavením projektu; v priebehu rezidencie sa uskutoční workshop, ktorý zapojí miestnych obyvateľov (ukážka umeleckých techník, ateliér pre deti, prednáška atď.)

Profil rezidenta: Umelec so záujmom venovať sa téme verejného priestoru, ktorý bude umelecky dokumentovať cez médiá ako fotografia, video, a iné.

Organizátor rezidencie zabezpečuje:

  • cestovné (v maximálnej výške 200 €)
  • ubytovanie
  • materiál a technické zabezpečenie rezidencie v maximálnej hodnote 500 €
  • honorár (500 € brutto na mesiac)

Ubytovanie rezidentov a pracovný priestor:

Rezident bude ubytovaný vo vlastnej nepriechodnej izbe na byte 3+1 (budova sa nachádza v centre mesta, má plne vybavenú kuchyňu, sociálne zariadenie). Byt sa nachádza tu. Rezidentovi bude ponúknutý zdieľaný ateliér v centre mesta. Lokalita na mape tu.

Tento rezidenčný pobyt sa uskutočňuje v rámci spolupráce Plzeň – Európske hlavné mesto kultúry 2015 a Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 na trojročnom projekte umeleckých rezidenčných výmien (resp. jej jednotlivých programoch K.A.I.R. Košice Artist In Residence a OPEN A.i.R.). V minulom roku sa uskutočnili pobyty dvoch slovenských umelcov v Plzni a pobyt českej umelkyne v Košiciach. Aj v tomto roku budú umelci bývať a pracovať po dobu niekoľkých mesiacov v inšpiratívnom prostredí Plzne, kde budú môcť realizovať vlastné umelecké projekty, spolupracovať s predstaviteľmi miestnej kultúrnej scény a prezentovať výstupy ich pobytu širokému publiku.

Pre viac informácií kontaktujte:

Tereza Svášková, svaskova@plzen2015.cz

_______________________________________________________________________________________

Plzeň 2015 in cooperation with Košice 2013 are announcing the Open Call for artists from Slovakia: Residential stay for artists in Plzeň.

Date of the residency: September – November 2014

Number of participants: 1

Topic: Public Space

Goal of the residency:

The goal is to create site-sprecific project which will be connected with the public space; to encourage the cooperation between artists of Košice and Plzeň. The residency will end by the public presentation of the project; during the residency there will be a workshop organised which will also include the local inhabitans (some artistic techniques will be shown, atelier for children, lecture, etc.)