Open Call Plzeň

Scroll down for English info

Plzeň 2015 v spolupráci s Košice 2013 vyhlasuje otvorenú výzvu pre umelcov zo Slovenska.

Termín rezidencie: október – november 2015

Profil rezidenta: Slovenský umelec, ktorý žije a pracuje na Slovensku. Hľadáme umelcov venujúcich sa výtvarnému umeniu, fotografii, videu, dizajnu, site- specific inštaláciám, ale aj sound artu, hudbe a ich presahom. Umelec by mal mať záujem vo svojom diele reagovať na miestne prostredie, či už ide o tému verejného priestoru alebo záujem o interakciu s miestnymi umelcami, obyvateľmi alebo organizáciami.

Cieľ a téma rezidencie: Vytvorenie site-specific projektu, ktorý bude spojený s priestorom kreatívnej zóny DEPO2015 a bude reflektovať genius loci tohto industriálneho priestoru. Nadviazanie spolupráce slovenských a plzeňských umelcov. Rezidencia bude zakončená verejným predstavením projektu; v priebehu rezidencie prebehne workshop zapájajúci miestnych obyvateľov (ukážka umeleckých techník, ateliér pre deti, prednáška ai.).

Lokalita: Kreatívna zóna DEPO2015, Presslova ulica 14, všetky informácie o priestore nájdete TU.

Organizátor rezidencie zabezpečuje:

  • cestovné (v max. výške 200 €)
  • ubytovanie
  • materiál a technické zabezpečenie rezidencie v max. hodnote 500 €
  • honorár (500 € brutto za mesiac)

Prihláška musí obsahovať 3 dokumenty vo formáte PDF (v češtine, slovenčine alebo angličtine):

  • štrukturovaný životopis
  • portfólio (maximálne 10 strán)
  • motivačný list s popisom umeleckého zámeru

Pre prihlásenie vyplňte tento FORMULÁR.
Deadline je 3. júla 2015
Umelcov vyberie odborná porota do 31. júla 2015.

V prípade otázok kontaktujte manažérku projektu K.A.I.R Zuzanu Kotikovú.
Email: zuzana.kotikova@kosice2013.sk
Tel. č.: 0915 078 489

Tento rezidenčný pobyt je realizovaný  v rámci spolupráce Plzeň – Európske hlavné mesto kultúry 2015 a Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 na trojročnom projekte umeleckých rezidenčných výmien (resp. ich dielčich programoch K.A.I.R. Košice Artist in Residence a OPEN A.i.R.).

Viac informácií o OPEN A.i.R. (OPEN Artist in Residence Festival) nájdete na  www.depo2015.cz (záložka OPEN A.i.R.), na Facebooku (OPEN AiR – Artist in Residence), alebo kontaktujte Terezu Sváškovú: svaskova@plzen2015.cz.


Plzeň 2015 in cooperation with Košice 2013 are announcing the Open Call for artists from Slovakia

Date of the residency: October – November 2015

Number of participants: 1

Goal of the residency: To create site-specific projects, which will be connected with a creative zone DEPO2015 and will reflect genius loci of this industrial space. To encourage the cooperation between Košice and Pilsen. The residency will end by the public presentation of the project; during the residency there will be a workshop organised which will also include the local inhabitans (some artistic techniques will be shown, atelier for children, lecture, etc.)

 

The residency in part of three-year project between Košice – European Capital of Culture 2013 and Pilsen – European Capital of Culture 2015 and their residency programmes K.A.I.R. Košice Artist in Residence and OPEN A.i.R.