Open Call for Czech Artists

Program OPEN A.i.R. pod záštitou Plzeň 2015 v spolupráci s K.A.I.R. Košice Artist in Residence vyhlasuje otvorenú výzvu pre českých umelcov: 

Umelecký rezidenčný pobyt v Košiciach

Termín rezidencie: marec – apríl 2015

Počet rezidentov: 1

Profil rezidenta: hľadáme umelca, ktorý sa venuje, alebo má záujem sa venovať téme verejného priestoru, či už vo forme umeleckých inštalácií, fotografií, videa, performance a pod.

Prihlášky obsahujúce štrukturovaný životopis, portfólio a motivačný list (všetko v češtine, slovenčine alebo angličtine) zasielajte do 16. januára 2015 na adresu: zuzana.kotikova@kosice2013.sk. Rezidentov vyberie odborná porota do 21. januára 2015.

Cieľ a téma rezidencie: Vytvorenie site-specific projektu týkajúceho sa verejného priestoru. Naviazanie spolupráce košických a plzeňských umelcov. Rezidencia bude zakončená verejným predstavením projektu; v priebehu rezidencie prebehne workshop pre miestnych obyvateľov (ukážka umeleckých techník, ateliér pre deti, prednáška ai.).

Organizátor rezidencie zabezpečuje: 

• cestovné (v max. výške 200 €)

• ubytovanie

• materiál a technické zabezpečenie rezidencie v max. hodnote 500 €

• honorár (500 € brutto za mesiac)

Lokalita: Projekt K.A.I.R. Košice Artist in Residence sídli v areáli kultúrneho centra Kasárne/Kulturpark www.k13.sk, ktoré sa nachádza v centre mesta. V Kasárňach/Kulturparku sa pravidelne organizujú výstavy, koncerty, divadelné a tanečné predstavenia, prednášky, workshopy atď. Poskytujú umelcom dobré technické zázemie a možnosť byť v centre diania.

 

Tento rezidenčný pobyt je realizovaný v rámci spolupráce Plzeň – Evropského hlavního města kultury 2015 a Košice – Európskeho hlavného mesta kultúry 2013 na trojročnom projekte umeleckých rezidenčných výmien (resp. ich programoch K.A.I.R. Košice Artist in Residence a OPEN A.i.R.). V predchádzajúcich dvoch rokoch sa uskutočnili pobyty troch slovenských umelcov v Plzni a pobyt dvoch českých umelcov v Košiciach. Aj v tomto roku budú umelci bývať a pracovať počas niekoľkých mesiacov v inšpiratívnom prostredí Košíc, realizovať tu vlastné umelecké projekty, spolupracovať s predstaviteľmi miestnej kultúrnej scény a prezentovať výstupy ich pobytu širokému publiku.

 

Pre viac informácií  kontaktujte manažérku projektu K.A.I.R. Košice Artist in Residence Zuzanu Kotikovú: zuzana.kotikova@kosice2013.sk