Olga Pedan (SWE/GER)

Residency: Október - December 2017

Olga Pedan (nar. 1988, Charkov, Ukrajina) je švédska umelkyňa žijúca v Nemecku. V roku 2014 absolvovala umeleckú akadémiu Städelschule vo Frankfurte nad Mohanom. Vo svojej tvorbe sa venuje rôznorodým médiám, od maľby cez výrobu kostýmov až po inštalácie, video a fotografiu.

Spoločnou témou v jej dielach je formovanie nášho vnímania reality vo vzťahu k abstrakcii. Jej práca sa často týka identít, ich budovania a predstáv, ktoré ich podporujú a pýta sa aké sú rôzne požiadavky na to, aby sme boli vnímaní alebo uznaní ako aktéri v rámci spoločenskej alebo ekonomickej siete. Tieto záujmy boli prednedávnom vyjadrené vo výstave s názvom Residual Living. Výstava pozostáva z video – koláže, ktorá sa zaoberá, okrem iného, konceptom pasívneho alebo reziduálneho príjmu. Slúži ako prieskum online ekonomík a cirkulácie dát, rovnako ako otázok o individualite, stelesnení a vnímaní.

Počas trojmesačnej rezidencie v Košiciach, Olga bude rozvíjať nové dielo, ktoré kombinuje jej záujem o performance a video a bude skúmať ´social bots´ v online priestore.

Rezidenčný pobyt sa uskutoční s podporov Goetheho inštitútu v Bratislave a Creative Industry Košice.