Maja Renn: Snové laboratórium / Dream Lab

Events, Past
KAIR, Hlavná 40, Košice druhá polovica júla - koniec septembra

Snové laboratórium rezidenčnej umelkyne Maji Renn začína v druhej polovici júla a bude trvať do konca septembra.

„Pomocou jednoduchých cvičení sa naučíte pamätať si viac svojich snov. Ďalším krokom bude uvedomovanie si snov, ich kontrola a možnosť ich využiť ako bezpečné ihrisko pre testovanie nápadov, nacvičovanie životných situácií a budovanie nových modelov reality. Nakoniec vytvoríme kolektívny rituál, ktorý bude na záver workshopu bude vykonaný v našich snoch.“

Praktické informácie:
Účasť na workshope je zdarma. Žiadne umelecké vzdelanie alebo schopnosti sa nevyžadujú. Workshop bude vedený v Angličtine s možnosťou prekladu do Slovenčiny. Časy stretnutí sú flexibilné a budú prispôsobené možnostiam účastníkov. Počet účastníkov je obmedzený. Ak sa chcete prihlásiť, napíšte Maji e-mail (maja.renn@gmail.com) s krátkym popisom prečo by ste chceli na workshope participovať.

Rezidencia je podporená Višegradskym fondom a organizáciou Creative Industry Košice.