Laura Leppert (GER)

Residency: September - Október 2020

Laura Leppert (* 1993) je vizuálna umelkyňa, filmárka a sochárka, ktorá pôsobí striedavo v Berlíne a v Mníchove. Počas rezidenčného pobytu v rámci projektu K.A.I.R. Košice Artist in Residence plánuje pracovať na filmovom projekte s názvom Haunted House, ktorý sa zaoberá vzájomným prepájaním ľudských a živočíšnych, bakteriálnych a mikroorganických zmyslových systémov a ich potenciálu kolektívneho prežívania a rozprávania príbehov.

Leppert ukončila svoje štúdium vo februári 2020 na Akadémii výtvarných umení v Mníchove, kde pracovala na filmových a priestorových inštaláciách pod vedením Olafa Nicolaiho. Jej rané video projekty pozostávajú z nahustených poetických dialógov a inscenovaných priestorov obývaných postavami, v ktorých sa socha stáva rekvizitou alebo stavebným prvkom. 

Lauru fascinuje plynulosť a živosť písaného a materiálneho jazyka. Predmety a architektúra v jej tvorbe sú súčasťou deja, sochu konštruuje ako text, text ako sochu. Na základe autorkinho idiosynkratického pracovného procesu, v ktorom súčasne píše a kreslí obrázkové scenáre, vyrába rekvizity alebo priestorové inštalácie, je hranica medzi subjektom a objektom neustále rozmazaná. Prostredníctvom neustále rozporuplných, niekedy až halucinatívnych príbehov s implicitným hravým prístupom, spochybňuje spôsob, akým cirkuluje komunikácia a sila v zdieľaných a skonštruovaných priestoroch.

Prvky a architektúru využíva ako činitele, sochu buduje vo forme textu alebo text vo forme sochy. Na základe autorkinho idiosynkratického pracovného procesu, v ktorom píše a kreslí obrázkové scenáre, vyrába rekvizity alebo priestorové inštalácie súčasne, je hranica medzi subjektom a objektom neustále rozmazaná. Prostredníctvom konštantných zvratov, niekedy až halucinatívnych príbehov a implicitného hravého prístupu, Laura spochybňuje spôsob, akým cirkuluje komunikácia a sila v zdieľaných a skonštruovaných priestoroch.

Od roku 2015 je Leppert členkou Study Foundation of the German People; jej nedávny experimentálny film Prognóza získal cenu Graduation prize. Popritom mala možnosť študovať v  CX Center for Interdisciplinary Studies pod vedením Cécile B. Evansom a Simonom Starlingom a v CSAV Artist’s Laboratory by Fondazione Ratti pod vedením Nory Schultzovej a Ei Arakawovej v talianskom Come. V roku 2020 získala štipendium pre výtvarné umenie mesta Mníchov. Laura sa zúčastnila mnohých výstav a premietaní v Nemecku i v zahraničí. V roku 2021 bude rezidenčnou umelkyňou v Urbane Künste Ruhr.

Dvojmesačný rezidenčný pobyt Laury Leppert je organizovaný v spolupráci s Goetheho inštitútom v Bratislave a Európskym centrom umenia – Schafhof.

Rezidenčný program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Tento projekt podporilo Mesto Košice.