Kitti Gosztola a Bence György Pálinkás (HU)

Residency: Máj - Jún 2024

KITTY GOSZTOLA a  BENCE GYÖRGY PÁLINKÁS (HU) tvoria umeleckú dvojicu, ktorá spolupracuje od roku 2016 pod názvom Wild Garden Utopia. Vo svojich projektoch sa zameriavajú  na vnímanie a reprezentáciu tzv. invazívnych cudzích druhov.  Ich workshopy, inštalácie, videá a audio diela rozprávajú príbehy o zelenej xenofóbii, ekopatriotizme, rôznych pojmoch užitočnosti a spôsoboch koexistencie.

KITTY GOSZTOLA (HU) v roku 2012 ukončila štúdium na Maďarskej univerzite výtvarných umení v Budapešti, kde v súčasnosti pokračuje ako doktorandka. Zameriava sa na estetiku a politiku prírodných vied, od riešenia materialít až po archívny výskum a kolaboratívne projekty. V posledných rokoch boli jej práce vystavené v celom rade inštitúcií, MSUB v Belehrade, Trafó Gallery a Ludwig Museum – Múzeu súčasného umenia v Budapešti. Zastupuje ju Kisterem Gallery v Budapešti.

BENCE GYÖRGY PÁLINKÁS (HU) pracuje predovšetkým na kolaboratívnych umeleckých projektoch, vedie experimentálne kurzy v oblasti verejného vzdelávania a tvorí postdramatické divadlo. Študoval na doktorandskom štúdiu na Maďarskej univerzite výtvarných umení, bol hosťujúcim výskumníkom na Slade School of Fine Art, UCL a príjemcom výskumného grantu Peter und Irene Ludwig Stiftung. Jeho diela boli nedávno predstavené na festivaloch a projektoch Wiener Festwochen, Rakúsko (Spievajúca mládež), Kunsthalle Bratislava, Slovensko (Wild Garden Utopia), Konträr, Štokholm, Švédsko (Maďarská akácia).

https://kittigosztola.com/

https://en.palinkasbencegyorgy.hu/