Kinga Bartniak (PL)

Residency: Apríl - Jún 2024

Kinga Bartniak je vizuálna výskumníčka, grafická dizajnérka a pedagogička pôsobiaca vo Vroclave v Poľsku. Grafický dizajn študovala na Akadémii umení a dizajnu Eugeniusza Gepperta vo Vroclave, kde následne pokračovala na doktorandskom štúdiu v odbore mediálneho umenia, v rámci ktorého sa venovala výskumu vzťahu medzi prácou a voľným časom. Na Akadémii pôsobí dodnes ako lektorka kurzov textilného umenia a nových médií.

Komunikácia prostredníctvom vizuálneho jazyka sa pre umelkyňu stala spôsobom, akým môže prispievať k ďalšiemu rozvoju spoločnosti. Ako lektorka viedla viaceré umelecké workshopy, kurzy animácie alebo strojového vyšívania pre ľudí rôznych vekových kategórií. Zúčastnila sa tiež mnohých individuálnych, aj skupinových rezidencií a projektov v Poľsku aj zahraničí. Okrem umenia sa zaujíma o botaniku, bylinky, typografiu a šitie.

Počas svojho rezidenčného pobytu v Košiciach bude Kinga Bartniak ďalej rozvíjať tému vzťahu medzi prácou a voľným časom. Ovplyvnená prírodnými cyklami stromov, ktoré vníma ako metaforu negatívneho riadenia zamestnancov, ktorým takýto manažment spôsobuje stres a manipuláciu, bude prostredníctvom workshopov pracovať s dobrovoľníkmi, ktorí sa budú môcť podeliť o svoje pracovné príbehy a skúsenosti. 

Na stretnutiach budeme spoločne skúmať botanické metafory, hľadať a vytvárať nové významy a následne ich premieňať na výšivky. Súčasťou bude aj výskum miestnej ľudovej výšivky.

Rezidenčný program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom tohto projektu.