jet lag by Michiko Tsuda (JPN)

Events, Past

Japonská umelkyňa Michiko Tsuda strávila dva mesiace na rezidencii v Košiciach v rámci projektu K.A.I.R. Košice Artist in Resident. Rezidencia bola súčasťou spolupráce s Youkobo Art Space v Tokiu a je podporovaná EU-Japan Fest Committee.

Otvorenie výstavy: 4. Novembra o 18:00 v budove Bravo v Kasárne/Kulturpark

Počas svojej rezidencie, Michiko zaujali slovenské múzeá a spôsob, akým ukazujú expozície. Objekty v múzeách, alebo i budovy samotné nám rozprávajú príbehy. To, ako je expozícia ukázaná vytvára spôsob, akým ju chápeme. Projekt ´jet lag´ skúma nové formy filmu s jednoduchým princípom pohybujúceho sa obrazu. Michiko používa stopáž natočenú v múzeu, ale s rozdielnym poradím pri editovaní a vytvára tak dva rôzne príbehy. Rovnako ako keď návštevníci vidia expozície v múzeu a „editujú/upravujú“ si informácie vo svojej mysli, mnohokrát informáciu zle prečítajú či zle pochopia. Informácia ako taká je vytvorená poradím obrazov.

Linky:
http://eu-japanfest.org/n-english/
http://www.youkobo.co.jp/en/
https://www.kair.sk/michiko-tsuda-jpn/
______________________________________
Japanese artist Michiko Tsuda spent two months at residency in Košice within project K.A.I.R. Košice Artist in Residence. The residency was part of cooperation with Youkobo Art Space in Tokio and is supported by EU-Japan Fest Committee.

Opening: November 4th, 6pm in Bravo building in Kasárne/Kulturpark

During her residency, Michiko Tsuda has been interested in Slovak museums and the way of showing the exhibits. Objects in museums or the buildings of museums tell us the stories. The way of showing the exhibits is creating a way how the story will be understood. Project ´jet lag´ explores the new forms of film with simple principle of moving image. Michiko is using one footage filmed in museum with different order of editing and creating two different stories. Same as if visitors see the exhibits in the museums and „edit“ the information in their mind, sometimes misread or misunderstand the images. The information itself is simply created by the order of images.

Links:
http://eu-japanfest.org/n-english/
http://www.youkobo.co.jp/en/
https://www.kair.sk/michiko-tsuda-jpn/

1441351_743903262356365_7488598464012811608_n 1509997_743903219023036_7126541507686051658_n 10341972_743903092356382_9016940076897168149_n 10355388_743903102356381_4387329977470372476_n