The House

Events, Past

Date: 3rd of October
Place: KLUB, Štúrova 11, Košice

The House is a performance in which the viewer is active observer and is invited to walk through installed rooms. Peculiar characters bring life to the space and create shiny atmospheres playing with concrete situations and elements of absurdity.

It is a site-specific performance: the piece was created for the non-theatrical space called KLUB at Štúrova 11 in Košice during the one month artists’ residency. The premiere of the piece will take place during White Night in Košice.

The piece brings the viewer to a surreal world. A world which exceeds the dimension of reality, expresses or evokes the world of unconsciousness, inner world and dream.

The project was created within the cooperation of Slovak choreographer and dancer, dance activist Katarína Rampáčková, Italian choreographer, dancer, dance activist Martina Francone and Italian musician and activist Simone Tecla. The artists took inspiration from the exhibition “The factory photographs” by David Lynch.

Concept and Direction: Katarína Rampáčková, Martina Francone and Simone Tecla
Music: Simone Tecla
Choreography: Katarína Rampáčková and Martina Francone
Light Design: Braňo Bernár and Robert Farkaš
Performers: Adam, Anna Till, Jan Galik, Ivana Rusnáková, Katarína Rampáčková, Martina Francone, Michaela Sabolová, Simone Tecla, Zuzana Kotiková
Costumes: Emma Korpová, Katarína Rampáčková, Martina Francone and Simone Tecla
Video: Robert Rampáček
Image:Petr Kiška

Project supporters: Košice city, Italian Institut in Bratislava, Ministry of Culture of the Slovak Republic, Creative Industry Košice, Biela noc o.z., TA ELEKTRO s.r.o, EDEN s.r.o., SHOWMEDIA s.r.o., Inti Cortes Rampáček, Jonatán Rampáček, Vladimir Rampáček, Jana Rampáčková and Robert Rampáček.


Dárum: 3.10. 2015
Miesto: KLUB, Štúrova 11, Košice

The House je performance, v ktorej je divák aktívnym pozorovateľom, ktorý sa prechádza medzi nainštalovanými miestnosťami. Svojrázne postavy vnášajú život do priestoru a vytvárajú žiarivé atmosféry hrajúc sa s konkrétnymi situáciami a s elementami absurdity.

Je to site-specific performance: predstavenie vytvorené pre konkrétny nedivadelný priestor – KLUB na Štúrovej ulici 11 v Košiciach v rámci mesačnej umeleckej rezidencie. Premiéra predstavenia sa uskutoční počas Bielej noci v Košiciach.

Predstavenie vnáša diváka do surreálneho sveta. Sveta, ktorý keď presiahne dimenziu rozumovej skutočnosti vyjadruje alebo evokuje svet nevedomia, vnútorný svet, sen.

Projekt vznikol v spolupráci slovenskej choreografky, tanečníčky,  tanečnej aktivistky Kataríny Rampáčkovej, talianskej choreografky, tanečníčky, tanečnej aktivistky Martiny Francone a talianského hudobníka a aktivistu Simone Tecla. Umelci sa inšpirovali výstavou fotiek Davida Lyncha: “The factory photographs”.

Koncept a réžia: Katarína Rampáčková, Martina Francone a Simone Tecla
Hudba: Simone Tecla
Choreografia: Katarína Rampáčková a Martina Francone
Svetelný dizajn: Braňo Bernár a Robert Farkaš
Performeri: Adam, Anna Till, Jan Galik, Ivana Rusnáková, Katarína Rampáčková, Martina Francone, Michaela Sabolová, Simone Tecla, Zuzana Kotiková
Kostýmy: Emma Korpová, Katarína Rampáčková, Martina Francone a Simone Tecla
Video: Robert Rampáček
Fotky: Petr Kiška
Prokekt podporili: mesto Košice, Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Creative Industry Košice, Biela noc o.z., TA ELEKTRO s.r.o, EDEN s.r.o., SHOWMEDIA s.r.o., Inti Cortes Rampáček, Jonatán Rampáček, Vladimir Rampáček, Jana Rampáčková a Robert Rampáček.