Kategória: Closed call

Deadline: May 31st, 2019

OPEN CALL for Slovak Artists – Ukraine

K.A.I.R. Košice Artist in residence and NAZAR VOITOVYCH ART RESIDENCE invite visual artists from Slovakia who are working with graphics, ceramics, paintings, photos, and videos, and in their practice are open to involving the local community in the project, to take part in the five-week residency in Ukraine.

Deadline: May 31st, 2019

OPEN CALL for Slovak artists – Novi Sad, Serbia

‘Plants AiR’ programme of the ‘Novi Sad 2021’ Foundation, in cooperation with the KAIR programme, launches a call for artists from Slovakia working in the field of art in public space and street art (graffiti, murals, installations in public space, etc.).

Deadline: 22 April 2019

Open Call for Media Art Residency in Creative City Košice

Košice – the Creative City of Media Arts offers media artists a two-month stay in Košice in autumn 2019. The residency is organized by the NGO Creative Industry Košice – a focal point of UNESCO Creative City of Media Arts, and K.A.I.R. Košice Artist in Residence.   About Košice – UNESCO Creative City of Media […]

Open Call for Slovak Artists: Residency in Pilsen.

Program OPEN A.i.R. pod záštitou Plzeň 2015 ve spolupráci s K.A.I.R. Košice Artist in Residence vyhlašuje otevřenou výzvu pro slovenské umělce: Umělecký rezidenční pobyt v Plzni Termín rezidence: duben– květen 2016 (2 měsíce) Počet rezidentů: 1 Profil rezidenta: slovenský umělec, který žije a pracuje na Slovensku. Hledáme umělce věnujícího se produktovému designu, architektuře, či sochařství. Umělec […]

Open Call Plzeň

Scroll down for English info Plzeň 2015 v spolupráci s Košice 2013 vyhlasuje otvorenú výzvu pre umelcov zo Slovenska. Termín rezidencie: október – november 2015 Profil rezidenta: Slovenský umelec, ktorý žije a pracuje na Slovensku. Hľadáme umelcov venujúcich sa výtvarnému umeniu, fotografii, videu, dizajnu, site- specific inštaláciám, ale aj sound artu, hudbe a ich presahom. Umelec by mal mať záujem vo […]

Open Call U.S. Steel

Košice 2013 v spolupráci so spoločnosťou U. S. Steel Košice, s.r.o. vyzývajú umelcov k účasti na spoločnom projekte. Vybraný umelec bude mať možnosť podieľať sa na procese dotvárania brandingu spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. Projekt Cieľom celého projektu je podporiť pozitívnu zmenu, tvorivosť bežných zamestnancov, ale aj vedúcich pracovníkov a zvyšovať mieru inovácií ako na strane organizácie, tak […]