Open Studios Night vol. 6

apríl 19, 2018 Žiadne komentáre »
Open Studios Night vol. 6
24. 4. 2018 o 19.00 hod.
Šopa Gallery, Hlavná 40
 
Pozývame vás na prvý tohtoročný Open Studios Night, ktorý je skvelou príležitosťou na návštevu KAIR rezidenčných umelcov a ich ateliérov vo Vítezovom dvore. V jarnom vydaní sa predstavia dve mladé umelkyne, Tamar Nadiradze (GE) a Anna Raczyńska (PL/DE), ktoré vám porozprávajú o svojej tvorbe a o tom, čo plánujú počas rezidencie vytvoriť. K diskusii pre vás naše rezidentky už tradične pripravia niečo dobré pod zub.
 
Tamar Nadiradze (*1991, Gruzínsko) – patrí k mladej generácii gruzínskych výtvarníkov. Absolvovala bakalársky odbor knižnej ilustrácie a dizajnu na Akadémii umení v Tbilisi (2010 – 2014) a potom pokračovala v magisterskom štúdiu v Centre súčasného umenia – Tbilisi (2016). Môžete si ju pamätať ešte z roku 2016, kedy sa prvý krát zúčastnila rezidenčného pobytu v Košiciach, počas ktorého vytvorila experimentálnu publikáciu s názvom In the Forest. Tamar vo svojich dielach skúma prepojenie medzi spoločenským životom ľudí, hľadaním samej seba a súčasným umením. Výsledkom umeleckého výskumu sú často experimentálne publikácie a/alebo kresby a ilustrácie.
 
 
Anna Raczynska (*1990, Poľsko) – žije a pracuje v nemeckom Lipsku. V roku 2015 ukončila štúdium na Akadémii umenia a dizajnu vo Vroclave. V rokoch 2016 —2017 absolvovala rezidenčné pobyty v Holandsku a Francúzsku. Sochárske diela, objekty a inštalácie tejto umelkyne čerpajú z vizuálnej reality denného života, avšak ignorujú väčšinu pravidiel prirodzenej podobnosti drastickým menením veľkosti, materiálu alebo kontextu, často abstraktným spôsobom. Táto personalizácia častokrát vytvára potrebný priestor na vytvorenie určitých momentov rozprávania, ale na rozdiel od literárneho žánru bájky jej esteticky ladené diela nepotrebujú mať poučujúci záver.
 
 
Trojmesačný rezidenčný pobyt Anny Raczynskej je organizovaný v spolupráci s Goetheho inštutútom v Bratislave.
Rezidenčný program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Partnerom projektu je Creative Industry Košice.
 
Vstup voľný!

24. 4. 2018 7 p.m.
Šopa Gallery, Hlavná 40, Košice
 
We would like to invite you to this year’s first Open Studios Night which gives you a great opportunity to visit KAIR residency artists and their studios on Hlavná 40. This spring Tamar Nadiradze (GE) and Anna Raczyńska (PL/DE) are going to introduce themselves and tell you about their work and what are they planning to create during the residency here. As always our residency artists are going to prepare for you something good to eat.
Tamar Nadiradze (*1991, Georgia) – belongs to the young generation of Georgian artists. She finished her bachelor studies at the Department of Book Illustration and Design at the Academy of Fine Arts in Tbilisi (2010 – 2014) and then she continued in the master‘s studies at the Centre of Contemporary art – Tbilisi (2016). You can remember her from 2016 when she was here on her first residency stay, during which she created an experimental publication called In the forest. In her works Tamar is examining the connection between the social life of people, searching for one’s own self and contemporary art. The result of her research is often experimental publications and/or drawings and illustrations.
 
 
Anna Raczynska (*1990, Poľsko) – lives and works in Leipzig. In 2015 she finished her studies at the Academy of Fine Arts and design in Wroclaw. During 2016-2017 she was on residencies in Netherlands and France. She gets inspiration for her sculptures, objects, and installations from the visual reality of everyday life, however, she is ignoring the natural laws by changing its size, material or context drastically, many times in an abstract way. This personalization often creates a needed space for making specific moments for the story, but unlike the fable, her aesthetically tuned works don‘t need to have an instructive character.
 
 
The 3-month residency stay of Anna Raczyńska is being organized in cooperation with Goethe Institut in Bratislava.
The residency program is supported using public funding by the Slovak Arts Council.
The partner of this project is Creative Industry Košice.
 
Free entrance!

Podobné články

Nechajte odkaz

Vaša e-mailová adresa nebude zobrazená. Povinné polia sú označené *