Maja Renn (PL)

Artists, Past
Residency: Júl - September 2017

Maja Renn (*1990) je výtvarníčka žijúca v Zürichu. Absolvovala Holandský umelecký inštitút v Arnheme. V jej práci sa spája kresba, písanie a performance. Opakujúcimi motívmi v jej tvorbe sú sny, traumy, odlúčenie, rytmy, neprítomnosť, chyby, putovanie a strácanie sa.

Počas svojej rezidencie v Košiciach bude prostredníctvom participatívneho procesu prepisu snov rozvíjať sériu súčasných rituálov, ktoré sa budú čiastočne diať v skutočnom priestore Majinho ateliéru a čiastočne v priestore lucidného snenia účastníkov.

Maja Renn sa v mesiacoch júl – september zúčastní rezidenčného pobytu v Košiciach. Rezidencia je podporená Višegradskym fondom a organizáciou Creative Industry Košice.