Kata Tranker (HU)

Artists, Past
Residency: Jún - August 2017

Kata Tranker patrí k najmladšej generácii Maďarských umelcov. So záujmom o spoločensky citlivé témy sa zameriava na ľudskú prirodzenosť a hranicu medzi zdaním a realitou. Výsledkom jej socio-historickej analýzy zameranej na symbiotické vzťahy sú otázky identity. Inštalácie zložené z rôznych kresieb a objektov sú často naratívne, pričom neponúkajú divákovi lineárny dej alebo interpretáciu. Umelkyňa tvorí priestorové systémy založené na fikcii, ktoré v divákovi vyvolávajú otázky a ponúkajú priestor na interpretáciu. Vzhľadom na to je autorkin spôsob využitia výstavného priestoru nielen prezentáciou jednotlivých prác ale taktiež previazaným komplexom príbehov, ktoré robia z každého prvku neoddeliteľnú časť väčšieho celku.”  (Rita Somosi)

Kata Tranker sa v mesiacoch jún – august zúčastní rezidenčného pobytu v Košiciach. Rezidencia je podporená Višegradskym fondom a organizáciou Creative Industry Košice.